Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2019

Witajcie w moim świecie / Welcome into my world

Dla potrzeb pewnego magazynu musiałam wykonać szybką sesję zdjęciową  z pracowni.
Mała, skromna, ale pełna kolorów i powietrza niezwykle potrzebnego do prac twórczych.
To fragment, ale zdjęcia wyszły sympatycznie i Mój Żaba pięknie zapozował:)

PS. Dziękuję Ola Pierucka :)))
For the needs of a certain magazine, I had to make a quick photo session from my studio.

Small, modest but full of colors and air that is extremely necessary for creative work.

This is a fragment, but the photos were nice and My  Mr. Frog was beautifully presented :)

Pastelove

Nigdy nie przepadałam za kolorem różowym.
Kiedy byłam małą dziewczynką, nie bawiłam się lalkami, miałam misia, Koziołka Matołka a  potem klocki Lego.
Nigdy nie ubierałam się dziewczyńsko, kolorowo.
A teraz proszę bardzo szał uniesień  ;) w tonach różu, pudru, oranży....

Rozpoczęłam pierwsze dni roku od zalewania żywic.
To praca wieloetapowa i czasochłonna.
Łączę  kolory bardzo pastelowe i inne elementy, które w danym momencie mi podpasują.

 Nowe pomysły  na targi i Wystawę, o której za niedługi czas Wam napiszę  :)

foto mnie - Ola PietruckaI've never liked pink.

When I was a little girl, I did not play with dolls, I had a teddy bear, Matołek the Billy Goat and then Lego blocks.
I never dressed in a girlish, colorful way.

And now the frenzy of the ecstasy ;) in the tones of pink, powder and orange ....

I started the first days of the year with the pouring of resins.

It is a multi-stage and time-consuming work.

I combine very pastel colors and other elements that at the moment fit…