niedziela, 17 września 2017

Mikro świat / Micro world

Jakby cały Paryż był u Twoich stóp.

Kiedy Słyszysz bicie serca, kiedy możesz to komuś powiedzieć

Chwilo magiczna trwaj

Oto zapowiedzi  przed targami - pierścienie

Mikro światy zamknięte w przestrzeni, którą wymyśliłam.


Dużo pracy i cierpliwości

Każdy inny, każdy wyjątkowy


Targi już blisko:)

http://tjexpo.pl/

__________________________________________________________

As like Paris was at your feet.

When you hear heartbeat,  You can  tell someone special..

It's a magical momentHere are the announcements ahead of the october  fair in Warsaw- the rings.

Micro worlds closed in the space that I invented.


Lots of work and patience

Everyone else, each one unique

The fair is close :)

http://tjexpo.pl/

czwartek, 7 września 2017

Brosze dwie inspirowane podwodnym światem

Dziś je skończyłam i to zapowiedź targów, które już od 5 Października w Warszawie.

Zawsze fascynował mnie podwodny świat, ten którego oko ludzkie rzadko widzi.

Panuje tam głęboka ciemność, ale kiedy rozbłyśnie światło-pojawiają się tak niesamowite kształty, kolory, wymyślne wzory - coś niesamowitego !
Piękna natura, dzika, groźna - perfekcyjna

Dziś w wolnej interpretacji brosze  z pogranicza surrealu, galaktyczne - jestem z nich zadowolona.
Na żywo już niedługo:)Two brooches inspired by the underwater world

Today I finished it and it's a preview of the fair, which start already from  5 October in Warsaw.

I was always fascinated by the underwater world, which the human eye rarely sees.

There is deep darkness, but when the light shines-so amazing shapes, colors, fancy patterns appear - something amazing!

Beautiful nature, wild, dangerous - perfect

Today, in a free interpretation of the brooches on the border of surreal, galactic - I think they are lovely ;)


Live  on my stage so soon  :)

czwartek, 31 sierpnia 2017

Design nie taki płytki

Dziś ostatni dzień wakacji .
Dla mnie to bardzo pracowity czas.
Całe wakacje eksperymentowałam z nowym medium, ale o tym we właściwym czasie.
Dziś publikuję absolutnie kolorowe kolczyki, duże, długie i mega odjazdowe.
Wykonane w bardzo różnorodnych technikach, z użyciem wielu materiałów.
Dla mnie nie ma znaczenia, czy to będzie metal, plastik, czy działania rzeźbiarskie-po prostu wszystko musi się zgrać-stworzyć zamkniętą, przemyślaną kompozycję.
Bardzo lubię duże formy i chętnie sama noszę takie kolczyki.

Kobietom do twarzy w kolorze - w podkreślaniu urody, koloru oczu, obrysu ust.
Za pomocą "magicznych " trików  można wykonać takie kolczyki -  Będziecie zdziwione Drogie Panie, jak bardzo  zmienia się postrzeganie  biżuterii wykonanej na zamówienie.

I nawet nie próbujcie porównywać, tego co w sieciówkach  gazetach, czy w necie.

"Wystarczy" odpowiedni kształt, wiedza i doświadczenie artysty, żeby   zaczęła działać magia.

Wymaga to dużo czasu, mnóstwa godzin, które ktoś mógłby powiedzieć, że są wyrzucone do kosza.
Bo czasem  praca ląduje w śmietniku - Ale to nie prawda!
Tak wcale nie jest - bo to doświadczenie i poszukiwanie najlepszych rozwiązań , które owocują pracami, które Wam pokazuję.

Pragnę też zwrócić uwagę, że współczesna biżuteria w Polsce jest bardzo przyziemnie i płytko traktowana.
Większość ludzi ( bo oczywiście są wyjątki - Prawda? ) nie  postrzega  świetnego designu  przez pryzmat nowatorskiego pomysłu i wykonania  - ale z czego został  zrobiony - to bardzo ważne.
Ten temat można pociągnąć,  bo wart jest uwagi

Na świecie  biżuteria autorska jest bardzo szanowana i poszukiwana

Jak doskonale Wiecie, moja biżuteria to nie tylko wiele godzin pracy - to przede wszystkim emocje.

Klientki to  czują i oto chodzi w tej mojej niszy - Serce dla serca...

Heart for heart

Today's last day of the vacation.
For me it's a very busy time that is still going on.
All my holidays I experimented with the new medium, but about it at the right time:)
Today I publish absolutely colorful earrings, large, long and mega departure.
Made in very diverse techniques, using a variety of materials.
It does not matter if it's metal, plastic, or sculpting - it just has to rip - create a closed, thoughtful composition.
I like big forms and I like wearing such earrings.

Women face in color - in highlighting beauty, eye color,lips contour.
With "magical" tricks you can make such earrings that you yourself will be surprised.
Dear Sir, how is the perception of custom made jewelry?

And do not even try to compare what's in the newspapers, or web you saw.


Just the shape, the knowledge and the experience of the artist - making work  full of magic.

It takes a lot of time, plenty of hours that someone might say they are thrown into the trash.
Because sometimes work lands in the trash - But that's not true!
It is not at all - because it is the experience and the search for the best solutions that result in the work that I show you.

I also want to point out that contemporary jewelery in Poland is very mundane.
Most people (of course they are exceptions ) do not see great design through the prism
  An innovative idea and execution - but what has been done (material np silver or gold)- is very important.

This topic can be pulled, because it is worth the attention

How well do you know, my jewelry is not only many hours of work - it is primarily the emotions.

The clients feel great and here comes my niche - Heart to heart ...

Yours Slawa


poniedziałek, 28 sierpnia 2017

I wanna Know

Dziś byłam gościem w audycji Kampus główny.
Niektórzy z Was pewnie zastanawiają się, jak tam jest :)
Proszę bardzo właśnie tak:
Ja, biżuteria upcyclingowa, mikrofony i eter...
(w kolczykach są fragmenty sztucznych roślin z akwarium)

PS Kiedy zaproszono mnie na tę rozmowę, oczywiste było dla mnie podesłanie kilku utworów, których w ostatnim czasie słucham pracując nad kolejnymi pracami:)

Taki prosty kawałek, klubowy pozytywny dla Was teraz.
To takie małe marzenie, którym chciałam się podzielić - i udało się:))))))


Cieszę się, że właśnie to radio, bo puszczają kompletnie inną muzykę niż na większości stacji.
A ja kocham niszę i dobre elektro brzmienia !


Today I was a guest at the Main Campus broadcast.
Some of you are probably wondering how it is :)
Here's what you do:
Catching jewelery, microphones and ether ...
(Earrings have pieces of artificial plants from the aquarium)

PS When I was invited to this conversation, it was obvious to me to send a few songs that I recently listened to while working on another work :)
Such a simple piece, a positive clubbing for you now.
It's such a small dream that I wanted to share - and managed to :))))))


I am glad that this is the radio, because they release completely different music than most stations.
And I love the niche and good electro sound!Dla Was/ For You: I wanna know:
 https://www.youtube.com/watch?v=7JfFxKILnTk&index=11&list=FL-LQwUQLX-PZCVqH5EX5jbQ


piątek, 25 sierpnia 2017

Radio Kampus - rozmowa

Niezależna alternatywna kultura, w tym muzyka  - czyli, to co kocham najbardziej:)

Kochani w najbliższy poniedziałek 28  08 o godz 12 będę gościem Radia Kampus w  audycji Kampus Główny.

Rozmowa na żywo-Trzymajcie kciuki:)

Można słuchać online:)My Dears

Independent alternative culture, including music - what I love most :)

 Monday 28 08 at 12 o'clock I will be the guest on the radio station Kampus  on  Main Campus program

Live chat - Keep your fingers crossed :)

You can listen online :)


http://radiokampus.fm/czwartek, 24 sierpnia 2017

AMBER LOOK na vimeo

Długo czekaliśmy, ale jest film pokazujący tegoroczną GALĘ AMBER LOOK w Gdańsku.
Niestety nie potrafię tego skopiować, tak, żeby tutaj bezpośrednio ten film się pojawił, ale proszę kliknąć w link i Obejrzeć.

Wspólny pokaz FREEDOM to komplilacja trzech projektantów:
Sława Tchórzewska
Andrzej Jacyszyn i MarcinTymiński.
Muzykę wybierałam ja-bardzo fajnie to zagrało, jak wychodziła pierwsza modelka w tej niebieskiej  dłuugiej sukni- aż mi ciarki szły ;)
To moja faworyta ;)

PS Ja na siebie patrzeć nie mogę, Przewińcie, moją wypowiedź, bo byłam bardzo zmęczona i wrrrr.


 Zdolny kolega Lukaa Images uczynił ten film :)


Miła wizytówka Targów Gdańskich, którch jestem wiernym wystawcą, odkąd skończyłam studia:)
Link na końcu postaWe waited a long time, but there is a movie showing this year's GALA AMBER LOOK in Gdansk.
Unfortunately, I can not copy this, so that this video will appear directly here, but please click on the link and look at it.

The joint show FREEDOM is a compilation of three designers:
Sława Tchórzewska
Andrzej Jacyszyn and MarcinTymiński.

I chose the music I liked -  it was played  very nice - as the first model in this blue long dress came out - all the cries went to me;)

This is my favorite;)

PS I can not look at myself, Scroll, my statement, because I was very tired and wrrrr.


My friend  Lukaa Images made this video :)


Nice showcase Gdansk Fair, which I am a faithful exhibitor, since I graduated :)https://player.vimeo.com/video/210475634