środa, 29 marca 2017

Post prosto z wybiegu

Moi Drodzy
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili moje stoisko - tyle pozytywnej energii bardzo mi było potrzeba.
Dużo się wydarzyło i po kolei będę o tym pisać.
Zanim pokażę Wam w pełni moja biżuterię przygotowaną na ten pokaz - najpierw pierwsze relacje prosto z wybiegu:)

Gala Amber Look Trends & Styles 2017

               "freedom"

                    by

Fashion: Patryk Wojciechowski
Biżuteria oraz fascynatory: Sława Tchórzewska
Patron: Miasto Gdańsk, STFZ

Zdjęcia są autorstwa wielu fotografów.
Na razie prosto z pokazu i z przygotowań :)
i tu filmik: http://trojmiasto.tv/Gala-bursztynu-Amber-Look-2017-20430.html

Post straight from the catwalk

My Dears
Thank you very much to all who visited my stand - so much positive energy was needed.
Much has happened and  I will write about it soon.
Before I show you my full jewelry prepared for this show - This is the first relations straight from the runway :)

Gala Amber Look Trends & Styles 2017

 "freedom"
 
       by

Fashion: Patryk Wojciechowski
Jewelry and fascinators: Sława Tchórzewska

Pictures are by many photographers.
For the moment straight from the show and from the preparations :)
short film: http://trojmiasto.tv/Gala-bursztynu-Amber-Look-2017-20430.html

foto:Karol Kacperski Photography


                                                        foto:Karol Kacperski Photography

                                                     foto:Karol Kacperski Photography
foto:Karol Kacperski Photography

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Studio Lipińska 

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Gala AMBER LOOK & AMBER LOOK Project

Studio Lipińska                                                         foto:Karol Kacperski Photography


niedziela, 19 marca 2017

Zaproszenie Amberif 2017 & GALA AMBER LOOK

Szanowni Państwo

Serdecznie Zapraszam na stoisko na targach AMBERIF w Galerii Projektantów

Równocześnie z wielkim przejęciem zapraszam  na prezentację Kolekcji Freedom z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Partner Miasto Gdańsk.
Zaprezentuję swoją interpretację WOLNOŚCI  wraz z projektantem Patrykiem  Wojciechowskim

Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles to crème de la crème Targów AMBERIF. Piękne kreacje, oszałamiająca biżuteria, specjalnie zaprojektowana na tę okazję scenografia, dbałość o każdy szczegół. W piątkowy wieczór w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim publiczność obejrzy jedenaście autorskich kolekcji, przygotowanych przez twórców mody i biżuterii. Dyrektorem artystycznym Gali jest uznany polski projektant mody - Michał Starost. Galę poprowadzi Conrado Moreno.
Gdańsk, 22-25 marca 2017

22 marca w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku ruszy 24. edycja Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF – największej na świecie wystawy bursztynu. W ciągu czterech dni ponad 470 wystawców z 18 krajów zaprezentuje najnowsze trendy i technologie w jubilerskim designie. Organizatorzy spodziewają się ponad 7 tys. gości z całego świata. Wydarzeniem modowym targów będzie piątkowa Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles. Świat nauki poruszy informacja o odkryciu pierwszego, zmumifikowanego w bursztynie fragmentu dinozaura.

Wszystkie informacje dotyczące targów Znajdziecie tu:http://amberif.amberexpo.pl/title,O_TARGACH,pid,548.html

Informacje dotyczące Gali Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles tu:
http://amberif.amberexpo.pl/title,GALA_AMBER_LOOK,pid,3637.html


MY DEARS

I'm  cordially invite to the next edition of Gdansk International Fair AMBERIF, the biggest amber trade fair in the world to stand in the Gallery Designers

At the same time of great excitement invited to the presentation Freedom Collection on the occasion of the 25th anniversary of STFZ ( Goldsmithing Artists' Association),  Partner City of Gdańsk.
Will be my interpretation of freedom together with the designer Patrick Wojciechowski

Amber and Fashion Gala AMBER LOOK Trends & Styles is the crème de la crème Fair AMBERIF. Beautiful creations, stunning jewelry, specially designed for the occasion, set design, attention to every detail. On Friday evening in Gdansk Shakespeare Theatre audiences watch eleven copyright collection, developed by the creators of fashion and jewelry.
I artistic gala is recognized Polish fashion designer - Michal Starost. Gala will take Conrado Moreno.
Gdańsk, 22-25 March 2017

March 22 at the Center for Exhibition and Congress AMBEREXPO in Gdansk will start 24th edition of the International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones - the world's largest exhibition of amber. Within four days, more than 470 exhibitors from 18 countries will present the latest trends and technologies in jewelery design. The organizers expect more than 7 thousand. visitors from around the world. The highlight of the fashion fair will be Friday's Gala of Amber and AMBER LOOK Fashion Trends & Styles. The world of science moves information about the discovery of the first, mummified in amber dinosaur fragment.

all information about Trade :http://amberif.amberexpo.pl/title,AMBERIF,pid,10.html

all inaformation about GALA :http://amberif.amberexpo.pl/title,GALA_AMBER_LOOK,pid,3637.html
poniedziałek, 13 marca 2017

Muzeum Bursztynu w Warszawie zaprasza

Miło mi poinformować, że kolejnym miejscem prezentacji wystawy "Amber. Around the World" jest Muzeum Bursztynu w Warszawie. Wybrane prace uświetnią wystawę "Bursztyn na świecie" przygotowaną przez Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.
Zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów
Na wystawie będzie moja biżuteria i ja w dniu wernisażu :)

I am pleased to announce  the next venue for the presentation of the exhibition "Amber. Around the World" is the Amber Museum in Warsaw. Selected works will feature the exhibition "Amber in the world" prepared by the Museum of the Earth in Warsaw.

I cordially invite you in the name of the organizators
At the exhibition will be my jewelry  also :)
Come and talk with me :)


środa, 8 marca 2017

Taka ja - post dedykowany

Po udziale w projekcie Najbogatsi ludzie w Polsce dostałam kilka zdjęć na pamiątkę z sesji fotograficznej.
Bardzo dobra współpraca, a przede wszystkim naturalność i spontaniczne aranże poszczególnych sekwencji.
Od dawna trzymam je na pulpicie i stwierdziłam, że je pokażę.
To ja trochę  w innej odsłonie, biżuteria jest na drugim planie.
Foto: Małgorzata Biniek

Ten post dedykuję wszystkim kobietom, które czują się niedowartościowane, zapomniane i niespełnione.
Na marzenia nigdy nie jest za późno a sprawianie drobnych przyjemności jest bardzo potrzebne dla zdrowego psyche - i to nie egoizm.
W swój wyjazd urodzinowy przechadzając się po zabytkowych ulicach Barcelony, spontanicznie natrafiłam na zapisy na pokaz Flamenco - jestem osobą, która stara się chwytać chwilę, a będąc w Hiszpanii jak można nie zobaczyć tego narodowego tańca, a przede wszystkim wyrażenia  emocji.
Zostało przydzielone mi miejsce, bardzo piękny pałac, kameralna atmosfera i muzyka zaczęła grać
Dodam tylko, że na co dzień nie słucham tego "typu" muzyki, ale jestem mega wrażliwa na bodźce, które uwalniają emocje.
Głos uwolnił  słowa a dwie bardzo dojrzałe kobiety zaczęły tańczyć.
Nastąpiła eksplozja - duchowa, która bardzo wyraźnie wyskoczyła z ciała.
Więcej nie napiszę, bo to już bardzo prywatne, ale kiedy patrzyłam na te kobiety, które wyrażały  całym ciałem, ruchem, gestami tę muzykę, te opowieści - takiego piękna jeszcze nigdy w życiu nie widziałam.
To było jedno z piękniejszych przeżyć - także Pamiętajcie, że piękno to przede wszystkim, to co mamy w środku, jeśli żyjemy w zgodzie z samym sobą, to w naturalny sposób będzie to widoczne na zewnątrz


After participation in the project richest people in Poland  Igot some pictures to commemorate the photo session.
Very good cooperation, and above all natural and spontaneous The arrangements of individual sequences.
It has long been holding them on the desktop and I thout that they show to you.
I am a little in another installment, jewelry is in the background.
Photo: Małgorzata Biniek

This post is dedicated to all women who feel undervalued, forgotten and unfulfilled.
For the dream it is never too late and inflicting minor pleasures is very necessary for a healthy psyche - and not selfishness.
In my birthday travel sI was walking through the historic streets of Barcelona, ​​spontaneously came across  to  Flamenco show - I am a person who tries to seize a moment, while in Spain as you can not see this national dance, and above all, expressions and emotions.
I was assigned place, very beautiful palace, intimate atmosphere and the music began to play.
Ilet You know, that I only add that every day do not listen to this "type" of music, but I'm mega sensitive to stimuli that release emotions.
The voice freed words and two very mature women began to dance.
There was an explosion - the spiritual, which very clearly jumped out of the body.
More will not write, because it's very private to me, but when I looked at those women who expressed throughout the body, movement, gestures, the music, the stories - such beauty I have never seen in my life.
It was one of the most beautiful experience - also remember that beauty is above all, what we are inside, if we live in harmony with ourself, it naturally will be visible on the outside