środa, 8 marca 2017

Taka ja - post dedykowany

Po udziale w projekcie Najbogatsi ludzie w Polsce dostałam kilka zdjęć na pamiątkę z sesji fotograficznej.
Bardzo dobra współpraca, a przede wszystkim naturalność i spontaniczne aranże poszczególnych sekwencji.
Od dawna trzymam je na pulpicie i stwierdziłam, że je pokażę.
To ja trochę  w innej odsłonie, biżuteria jest na drugim planie.
Foto: Małgorzata Biniek

Ten post dedykuję wszystkim kobietom, które czują się niedowartościowane, zapomniane i niespełnione.
Na marzenia nigdy nie jest za późno a sprawianie drobnych przyjemności jest bardzo potrzebne dla zdrowego psyche - i to nie egoizm.
W swój wyjazd urodzinowy przechadzając się po zabytkowych ulicach Barcelony, spontanicznie natrafiłam na zapisy na pokaz Flamenco - jestem osobą, która stara się chwytać chwilę, a będąc w Hiszpanii jak można nie zobaczyć tego narodowego tańca, a przede wszystkim wyrażenia  emocji.
Zostało przydzielone mi miejsce, bardzo piękny pałac, kameralna atmosfera i muzyka zaczęła grać
Dodam tylko, że na co dzień nie słucham tego "typu" muzyki, ale jestem mega wrażliwa na bodźce, które uwalniają emocje.
Głos uwolnił  słowa a dwie bardzo dojrzałe kobiety zaczęły tańczyć.
Nastąpiła eksplozja - duchowa, która bardzo wyraźnie wyskoczyła z ciała.
Więcej nie napiszę, bo to już bardzo prywatne, ale kiedy patrzyłam na te kobiety, które wyrażały  całym ciałem, ruchem, gestami tę muzykę, te opowieści - takiego piękna jeszcze nigdy w życiu nie widziałam.
To było jedno z piękniejszych przeżyć - także Pamiętajcie, że piękno to przede wszystkim, to co mamy w środku, jeśli żyjemy w zgodzie z samym sobą, to w naturalny sposób będzie to widoczne na zewnątrz


After participation in the project richest people in Poland  Igot some pictures to commemorate the photo session.
Very good cooperation, and above all natural and spontaneous The arrangements of individual sequences.
It has long been holding them on the desktop and I thout that they show to you.
I am a little in another installment, jewelry is in the background.
Photo: Małgorzata Biniek

This post is dedicated to all women who feel undervalued, forgotten and unfulfilled.
For the dream it is never too late and inflicting minor pleasures is very necessary for a healthy psyche - and not selfishness.
In my birthday travel sI was walking through the historic streets of Barcelona, ​​spontaneously came across  to  Flamenco show - I am a person who tries to seize a moment, while in Spain as you can not see this national dance, and above all, expressions and emotions.
I was assigned place, very beautiful palace, intimate atmosphere and the music began to play.
Ilet You know, that I only add that every day do not listen to this "type" of music, but I'm mega sensitive to stimuli that release emotions.
The voice freed words and two very mature women began to dance.
There was an explosion - the spiritual, which very clearly jumped out of the body.
More will not write, because it's very private to me, but when I looked at those women who expressed throughout the body, movement, gestures, the music, the stories - such beauty I have never seen in my life.
It was one of the most beautiful experience - also remember that beauty is above all, what we are inside, if we live in harmony with ourself, it naturally will be visible on the outside


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz