niedziela, 19 marca 2017

Zaproszenie Amberif 2017 & GALA AMBER LOOK

Szanowni Państwo

Serdecznie Zapraszam na stoisko na targach AMBERIF w Galerii Projektantów

Równocześnie z wielkim przejęciem zapraszam  na prezentację Kolekcji Freedom z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Partner Miasto Gdańsk.
Zaprezentuję swoją interpretację WOLNOŚCI  wraz z projektantem Patrykiem  Wojciechowskim

Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles to crème de la crème Targów AMBERIF. Piękne kreacje, oszałamiająca biżuteria, specjalnie zaprojektowana na tę okazję scenografia, dbałość o każdy szczegół. W piątkowy wieczór w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim publiczność obejrzy jedenaście autorskich kolekcji, przygotowanych przez twórców mody i biżuterii. Dyrektorem artystycznym Gali jest uznany polski projektant mody - Michał Starost. Galę poprowadzi Conrado Moreno.
Gdańsk, 22-25 marca 2017

22 marca w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku ruszy 24. edycja Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF – największej na świecie wystawy bursztynu. W ciągu czterech dni ponad 470 wystawców z 18 krajów zaprezentuje najnowsze trendy i technologie w jubilerskim designie. Organizatorzy spodziewają się ponad 7 tys. gości z całego świata. Wydarzeniem modowym targów będzie piątkowa Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles. Świat nauki poruszy informacja o odkryciu pierwszego, zmumifikowanego w bursztynie fragmentu dinozaura.

Wszystkie informacje dotyczące targów Znajdziecie tu:http://amberif.amberexpo.pl/title,O_TARGACH,pid,548.html

Informacje dotyczące Gali Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles tu:
http://amberif.amberexpo.pl/title,GALA_AMBER_LOOK,pid,3637.html


MY DEARS

I'm  cordially invite to the next edition of Gdansk International Fair AMBERIF, the biggest amber trade fair in the world to stand in the Gallery Designers

At the same time of great excitement invited to the presentation Freedom Collection on the occasion of the 25th anniversary of STFZ ( Goldsmithing Artists' Association),  Partner City of Gdańsk.
Will be my interpretation of freedom together with the designer Patrick Wojciechowski

Amber and Fashion Gala AMBER LOOK Trends & Styles is the crème de la crème Fair AMBERIF. Beautiful creations, stunning jewelry, specially designed for the occasion, set design, attention to every detail. On Friday evening in Gdansk Shakespeare Theatre audiences watch eleven copyright collection, developed by the creators of fashion and jewelry.
I artistic gala is recognized Polish fashion designer - Michal Starost. Gala will take Conrado Moreno.
Gdańsk, 22-25 March 2017

March 22 at the Center for Exhibition and Congress AMBEREXPO in Gdansk will start 24th edition of the International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones - the world's largest exhibition of amber. Within four days, more than 470 exhibitors from 18 countries will present the latest trends and technologies in jewelery design. The organizers expect more than 7 thousand. visitors from around the world. The highlight of the fashion fair will be Friday's Gala of Amber and AMBER LOOK Fashion Trends & Styles. The world of science moves information about the discovery of the first, mummified in amber dinosaur fragment.

all information about Trade :http://amberif.amberexpo.pl/title,AMBERIF,pid,10.html

all inaformation about GALA :http://amberif.amberexpo.pl/title,GALA_AMBER_LOOK,pid,3637.html
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz