wtorek, 31 stycznia 2017

Fashion digital art

Świat mody to bardzo ciekawy dla mnie temat.
 To super okazja do pokazania swojej kreatywności na wybiegu z muzyką, scenografią, makijażem.
Póki co -  pokazuję dwa projekty w towarzystwie największych domów mody jak Chanel i Dior.
Wszystko mam w głowie, oby jak najszybciej stało się to rzeczywistością...

The fashion world is a very interesting subject for me.
 This is a great opportunity to show creativity on the catwalk with music, set design, makeup...
Until then - showing two projects with company of the biggest fashion houses like Chanel and Dior.
All I have in my mind, hopefully soon become a reality ...


czwartek, 19 stycznia 2017

Koncept jednego dnia

Dziś absolutnie spontanicznie i z potrzeby serca powstała korona.
Tak korona, wiosenna-na razie tajemniczo i trochę za mgłą.
Lubię pokazywać swoje pomysły w sposób nieoczywisty, niedomówiony ...
Do Was należy wchłanianie obrazów i emocji.
Dziś  właśnie tak...

The concert of one day
Today absolutely spontaneous and from the heart was created crown.
Yes crown -  mysterious with  little fog.
I like to show my ideas in not obvious,  with the idea.
To you be the absorption of images and emotions.
Today, just like that ...


środa, 18 stycznia 2017

Instagram

Serdecznie polecam moje instagramowe działania :)
Tu rządzi pomysł i łapanie chwili - frajda dla artystycznych poszukiwań :)

I would recommend my instagramo action :)
Here rules the idea and catching the moment - fun for artistic exploration :)

https://www.instagram.com/slawatchorzewska/


środa, 11 stycznia 2017

Przestrzeń w kolorze

Dziś prezentuję najnowszą pracę.
Obraz inspirowany magicznym światem, egzotycznymi roślinami i kolorem.
Technika akryl z wieloma przejściami, miejscami efekt jakby suchą pastelą muśnięty.
Wymiary 50x70cm, malowany na płótnie.
Do tego najnowsza biżuteria w kolorach nawiązujących do obrazu.
Kolczyki przestrzenne  z motywem florystycznym.
A na koniec przestrzenny pierścień z budzącą się Wiosną.

Posłuchajcie tej pięknej melodii, w sam raz do sztuki wizualnej, którą dziś przedstawiam:)
https://youtu.be/TGjCzM1q_XU

P.S.Obraz czeka na nowego właściciela :)


Space in color
Today I present the latest work.
Paint inspired by the magical world, exotic plants and color.
Technique acrylic multi-pass, in places like the effect of dry pastel been touched.
Dimensions 50x70cm, painted on canvas.
For this latest jewelry in the colors referring to the image.
Earrings spatial motif flora.
And at the end of the spatial ring of awakening spring.

Listen thisbeautiful melody - it's perfect time for the visual arts, which today I present :)
https://youtu.be/TGjCzM1q_XU

P.S.Picture is waiting for a new owner :)
czwartek, 5 stycznia 2017

Hola Barcelona :)

Piękne chwile, beztroski uśmiech i luz.
Cieszę się bardzo, że mogłam spełnić to marzenie.
Nowe spojrzenie - pozwoliło mi na odkrywanie w inny sposób tego miasta.
Barcelona-miasto pełne kolorów, spontaniczności, celebrowania jedzenia, genialnej muzyki i wspaniałych smaczków w obszarach kultury i sztuki.
Odkryłam miejsca nieznane przeciętnemu turyście dzięki kontaktom z rodowitymi Hiszpanami, którzy polecili mi absolutnie fiestę dla ducha i ciała.
Długo pozostanie to w mojej pamięci.
 W paskudnie szaroburej końcówce listopada przygotowałam  pełną kolorów biżuterię na ten wyjazd.
Również torebka z biomorficzną grafiką  mogła prażyć się w słońcu.
Piękny wyjazd od wspaniałych wystaw, po podróż muzyczną od Flamenco do najlepszej muzyki elektronicznej ( swoje urodziny właściwie przetańczyłam i było genialnie!)
Wspaniale odkrywać siebie w nowych obszarach, być otwartym na to, co nas otacza i chłonąć pozytywną energię.
Odnajdywać  piękno w miejscach bliskich sercu i oddawać je do świata.
Potrzebowałam dobrej energii od ludzi i ją dostałam.
Jestem bogatsza o wrażenia, które były mi bardzo potrzebne.
Zdjęcia są różnej jakości -  wszystkie robione spontanicznie w różnych okolicznościach
 Oto moje emocje...

Beautiful moments, carefree smile and  enjoying live.
I am very glad that I could fulfill this dream.
A renewed sense of myselve and carefree smile.
New look - allowed me to discover another way of the city.
Barcelona-city full of color, spontaneity, celebration of food, brilliant music and wonderful flavors in the areas of art and culture.
I discovered the place unknown to the average tourist through contacts with native Spanish people, who recommended for  absolutely amazing fiesta for the spirit and body.
Long remain in my memory.
 The ugly grey end of November I prepared a colorful jewelery on this trip.
Also bag with biomorphic graphics could bake in the sun.
A lovely getaway from the magnificent exhibitions, and musical journey from Flamenco to the best electronic music (my birthday actually all danced, and  was brilliant!)
Great reinvent myselve in new areas, be open to what surrounds us and take for me the positive energy.
Discovered beauty in places dear to my heart and give it to the world.
I needed a good energy from people and got it.
I am a richer experience, which was very necessary to me.
The pictures are of varying quality - all made spontaneously in different circumstances
 Here are my emotions ...

http://www.gaudiexhibitioncenter.com/

my ring

http://www.sagradafamilia.org/en/


http://www.gaudiexhibitioncenter.com/

http://www.gaudiexhibitioncenter.com/

Casa Batlló 

Casa Batlló 

palaurobert.gencat.cat/


                                                                  palaurobert.gencat.cat/

                                                                 palaurobert.gencat.cat/
Park de la Ciutadella

Park de la Ciutadella

Park de la Ciutadella

shop fun

my earings in Park of Joan Miro

http://www.sagradafamilia.org/en/

Painting from some shop

https://www.santpaubarcelona.org/en/visits


                                                               
                                                                 http://www.mmbcn.cat/

                                                                  http://www.mmbcn.cat/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/

KARE

 Plaça de Sant Jaume 

 Plaça de Sant Jaume 

Graphic by Sława Tchórzewska

bag by Sława Tchórzewska

Old Town

Playa 

me