czwartek, 5 stycznia 2017

Hola Barcelona :)

Piękne chwile, beztroski uśmiech i luz.
Cieszę się bardzo, że mogłam spełnić to marzenie.
Nowe spojrzenie - pozwoliło mi na odkrywanie w inny sposób tego miasta.
Barcelona-miasto pełne kolorów, spontaniczności, celebrowania jedzenia, genialnej muzyki i wspaniałych smaczków w obszarach kultury i sztuki.
Odkryłam miejsca nieznane przeciętnemu turyście dzięki kontaktom z rodowitymi Hiszpanami, którzy polecili mi absolutnie fiestę dla ducha i ciała.
Długo pozostanie to w mojej pamięci.
 W paskudnie szaroburej końcówce listopada przygotowałam  pełną kolorów biżuterię na ten wyjazd.
Również torebka z biomorficzną grafiką  mogła prażyć się w słońcu.
Piękny wyjazd od wspaniałych wystaw, po podróż muzyczną od Flamenco do najlepszej muzyki elektronicznej ( swoje urodziny właściwie przetańczyłam i było genialnie!)
Wspaniale odkrywać siebie w nowych obszarach, być otwartym na to, co nas otacza i chłonąć pozytywną energię.
Odnajdywać  piękno w miejscach bliskich sercu i oddawać je do świata.
Potrzebowałam dobrej energii od ludzi i ją dostałam.
Jestem bogatsza o wrażenia, które były mi bardzo potrzebne.
Zdjęcia są różnej jakości -  wszystkie robione spontanicznie w różnych okolicznościach
 Oto moje emocje...

Beautiful moments, carefree smile and  enjoying live.
I am very glad that I could fulfill this dream.
A renewed sense of myselve and carefree smile.
New look - allowed me to discover another way of the city.
Barcelona-city full of color, spontaneity, celebration of food, brilliant music and wonderful flavors in the areas of art and culture.
I discovered the place unknown to the average tourist through contacts with native Spanish people, who recommended for  absolutely amazing fiesta for the spirit and body.
Long remain in my memory.
 The ugly grey end of November I prepared a colorful jewelery on this trip.
Also bag with biomorphic graphics could bake in the sun.
A lovely getaway from the magnificent exhibitions, and musical journey from Flamenco to the best electronic music (my birthday actually all danced, and  was brilliant!)
Great reinvent myselve in new areas, be open to what surrounds us and take for me the positive energy.
Discovered beauty in places dear to my heart and give it to the world.
I needed a good energy from people and got it.
I am a richer experience, which was very necessary to me.
The pictures are of varying quality - all made spontaneously in different circumstances
 Here are my emotions ...

http://www.gaudiexhibitioncenter.com/

my ring

http://www.sagradafamilia.org/en/


http://www.gaudiexhibitioncenter.com/

http://www.gaudiexhibitioncenter.com/

Casa Batlló 

Casa Batlló 

palaurobert.gencat.cat/


                                                                  palaurobert.gencat.cat/

                                                                 palaurobert.gencat.cat/
Park de la Ciutadella

Park de la Ciutadella

Park de la Ciutadella

shop fun

my earings in Park of Joan Miro

http://www.sagradafamilia.org/en/

Painting from some shop

https://www.santpaubarcelona.org/en/visits


                                                               
                                                                 http://www.mmbcn.cat/

                                                                  http://www.mmbcn.cat/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/

KARE

 Plaça de Sant Jaume 

 Plaça de Sant Jaume 

Graphic by Sława Tchórzewska

bag by Sława Tchórzewska

Old Town

Playa 

me


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz