poniedziałek, 30 listopada 2015

Kawałek nieba ukryty w wisiorze

Przedstawiam wisior.
Ostatnio mało widać było nieba, więc sama je wymyśliłam
Motywem przewodnim są głębiny koloru niebieskiego oraz kompozycja.
Niby prosta, symetryczna, ale nie do końca.
Jak zawsze to szczegół decyduje o całośći a dość spory kamień, larimar(kamień szczęścia)musiał dostać odpowiednią oprawę.
Oprawę, bo chyba to odpowiednie słowo, w postaci piasku z plaży, do którego mam ogromną słabość.
Chmurką jest kawałek czarnego dębu, który nie chciałam, żeby był czarny - nadałam mu lekkości a przy tym zgrania w kompozycji z całością.
Więcej nie napiszę, bo tajniki techniczne pozostaną tylko dla mnie.
Wisior ma odpinane, regulowane zapięcie i utrzymany w kolorach mchu, nieba, w mglistym anturażu.

A piece of magic in the sky with pendant idea

I introduce You some nice pendant.
Last few days I could see the sky, so I create my own.
The leitmotif is the deep blue color and composition.
Seemingly simple, symmetrical, but not quite.
As always, this particular decides the whole and rather large stone, Larimar (a stone of happiness) have to get the appropriate setting.
Laminar, because I think that was the word, in the form of sand from the beach, to which I have a great weakness.
The cloud is a piece of black oak, which I did not want was black - gave it a lightness and at the same rip in the composition of the whole.
More not write, because technical secrets remain just for me.
The pendant has a removable, adjustable buckle and decorated in the colors moss, sky, in the misty company idea:)

poniedziałek, 23 listopada 2015

Podróż w krainę subtelności

Dziś zabiorę Was w podróż po świecie pełnym subtelności, harmonii w tonach głębokiej czerni.

Naszyjnik powstawał etapami i w bardzo długim czasie.
Jak wino musiał dojrzeć, żeby wreszcie mieć swój finał.

Najpierw powstał splot z lekko błyszczącego sznurka, rodzaj makramy (rzecz jasna sama plotłam).

Potem kompozycja, nad którą najwięcej czasu pświęciłam.
Jest nietypowa, niby asymetryczna, a jednak pełna spójnej harmonii i wyważenia.

Detale, które w moich pracach są najważniejsze i tym razem są bardzo przemyślane.

Naszyjnik jest bardzo elegancki, z odpowiednio dobranym błyskiem.
Każdy element to oddzielna historia, która połączona z następną dały efekt osobliwej opowieści o projektowaniu biżuterii niszowej.

Naszyjnik jest absolutnie unikatowy (tak tylko dla przypomnienia ;)
Wykończenie srebrne, dobrane do odcieni poszczególnych kawałków skóry, grawerowane i odpowiednio traktowane złotniczymi technikami.

Naszyjnik lekki, jak mgła będzie niesamowitym prezentem dla mocnej osobowości...


Today I will take you on a journey through a world full of subtlety, harmony in tones of deep black.

The necklace was built in stages and in a very long time.
As the wine had to see to finally have its finale.

First came weave with a slightly shiny string, the type of macramé (of course she weaved).

Then composition over which most of the time pświęciłam.
It is unusual, like asymmetrical, yet full of consistent harmony and balance.

Details, which in my work are the most important, and this time they are very thought out.
The necklace is very elegant, with a suitably selected flash.
Each element is a separate story, which is connected to the next gave the effect of a peculiar story about jewelery design niche.
Necklace is absolutely unique (so just a reminder;)
Silver finish that matched the tone of individual pieces of leather, engraved and treated złotniczymi techniques.

Necklace light, like a fog will be an amazing gift for strong personality


wtorek, 17 listopada 2015

Kolorowy szyk w konwencji upcycling

Przedstawiam dziś mix kolczyków, które wykonałam w ostatnim czasie na bazie ze srebra i przeróżnych kombinacji autorskich.
Na żywo budzą mocne, pozytywne emocje!
Od szalenie kolorowych, do zgaszonych, aż po czerń-co dusza pragnie.

Są absolutnie niepowtarzalne, zwłaszcza te większe z wykorzystaniem wielu technik.
Malowane ręcznie, oczywiście zabezpieczone trwale,z mieniącymi się cyrkoniami...

Elegancja w bardzo nowatorskim spojrzeniu

Polecam i zapraszam: slawa8@op.pl


Today I present a mix of earrings that I made recently on the basis of silver and various combinations of copyright.
Live arouse strong positive emotions!
From wildly colored to extinguished until after the black-whatever your heart desires.
They are absolutely unique, especially the larger ones using a variety of techniques.
Painted by hand, of course, secured permanently with sparkling cubic zirconias ...
Elegance in a very modern look
I recommend and invite: slawa8@op.pl
niedziela, 15 listopada 2015

Z potrzeby piękna


Oddajmy drugiemu człowiekowi piękno, które mamy w środku.
Nie ważne jak, każdy swoją miarą i tak, jak potrafi.
Ja potrafię widzieć emocjami i oddaję je w swojej pracy
Baaardzo, wnikliwie - tak, że potem bardzo mi ciężko z ich nadmiaru.
Ale to naturalne, kiedy ktoś ma naturę wrażliwca.

Wczoraj byłam na wystawie, do której się przygotowywałam dwa dni.
Chciałam złożyć hołd Vincentowi van Gogh.

Bardzo bratnia dusza do mojej i te sentencje, z większością się identyfikuję absolutnie!
Tysiące myśli, i jedna najgłębiej w głowie i na sercu:
Człowiek od zawsze odczuwał naturalną potrzebę piękna-oddajmy ją światu tak poprostu bez analiz, przyczyn i oczekiwania , co w zamian...

Polecam multimedialną wystawę Vincent van Gogh Alive - The Experience w Warszawie.

Wykorzystana technologia SENSORY4 tm, to nowoczesna platforma multimedialna, która pozwala wykreować tętniącą życiem przestrzeń każdej powierzchni.
Dodatkowym genialnym łącznikiem tej wystawy jest system łączący obraz z dźwiękiem o kinowej jakości-dla mnie Super, byłam bardzo wzruszona!

A oto mój koncepcyjny naszyjnik, wykonany z papieru i folii, malowany z wykończeniem bursztynu bałtyckiego...
Naszyjnik jest wyrazem hołdu dla tego niezwykłego artysty.


Let us give another person the beauty that we have in the middle.
No matter how, each in his own measure and so as he can.
I can see emotions and I sent it back in my work
Sooooo, carefully - so that afterwards very difficult for me with their excess.
But it's only natural when one has the nature wrażliwca.

Yesterday I was at the show, which I was preparing two days.
I wanted to pay homage to Vincent van Gogh.

Very soulmate for my and these maxims, with the majority to identify absolutely!
Thousands of thoughts and deepest one in the head and heart:
Man has always felt a natural need for beauty-let us give it to the world so just no analysis of the causes and expectations, which in return ...

I would recommend a multimedia exhibition of Vincent van Gogh Alive - The Experience in Warsaw.

The technology used SENSORY4 tm is a modern multimedia platform that allows you to create a vibrant space any surface.
Another brilliant link this exhibition is a system that links the image with sound for cinema quality-me super, I was very touched!

And here is my concept necklace made of paper and film, painting with a finish of Baltic amber ...
Especially as a tribute to this extraordinary artist.

piątek, 6 listopada 2015

Moja pierwsza płyta ;)

Dziś bardzo szczególny dzień dla mnie, bo wreszcie mogę Wam oficjalnie pokazać efekt mojej najnowszej pracy.
To podwójna premiera zarówno w moim osobistym dorobku twórczym, i oficjalna premiera płyty z autorskimi kolędami Antoniny Krzysztoń, która dostępna jest od dziś na półkach sklepowych w dobrych księgarniach muzycznych.

Propozycja padła jeszcze w okresie wakacyjnym, a ja się długo nie zastanawiałam, bo dla mnie to genialne nowe wyzwanie.

Współpracowałam ze sztabem ludzi - z wytwórnią Warner Music Poland .
Bardzo ciekawe doświadczenie, największe wyzwanie, bo miałam ściśle określony termin realizacji i ściśle określone wytyczne, jak to ma być przygotowane.

Projekt graficzny to jedno, a przygotowanie reszty w całej gamie programów graficznych i różnych kompilacjach to zupełnie inna historia...

Bardzo cieszę się, że mogłam być oficjalnym grafikiem kreatywnym całej pracy nad tą płytą - zarówno okładki, CD, jak i książeczki, ustawianie tekstów - tak, żeby zachować jednolitą spójność i estetykę.

Bardzo duża lekcja, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś znowu będę mogła uczestniczyć w takim projekcie, bo teraz projektowanie płyty mam dobrze opanowane ;)

P.S.Dzięki Krzysiek za współpracę!


Today is very special day for me, because I can finally officially you can see the effect of my newest work.
This double premiere both in my personal oeuvre, and the official premiere of copyright Antonina Krzysztoń Christmas carols, which is available from today on the shelves at bookstores good music.

The proposal fell more during the holiday season, and I do not think a long time, because for me it's a brilliant new challenge.

I worked with the staff people - with Warner Music Poland.
Very interesting experience, the biggest challenge because I had a specific term implementation and strict guidelines as to how this is to be prepared.

Graphic design is one thing, and to prepare the rest of the wide range of graphics programs and various compilations is a different story ...

I am very pleased that I could be the official graphic designer creative all the work on the album-both covers, CD and book, setting texts - so as to maintain a uniform consistency and aesthetics.

A very big lesson, I hope that I'll ever again I will be able to participate in this project, because now I have mastered disc design;)