piątek, 6 listopada 2015

Moja pierwsza płyta ;)

Dziś bardzo szczególny dzień dla mnie, bo wreszcie mogę Wam oficjalnie pokazać efekt mojej najnowszej pracy.
To podwójna premiera zarówno w moim osobistym dorobku twórczym, i oficjalna premiera płyty z autorskimi kolędami Antoniny Krzysztoń, która dostępna jest od dziś na półkach sklepowych w dobrych księgarniach muzycznych.

Propozycja padła jeszcze w okresie wakacyjnym, a ja się długo nie zastanawiałam, bo dla mnie to genialne nowe wyzwanie.

Współpracowałam ze sztabem ludzi - z wytwórnią Warner Music Poland .
Bardzo ciekawe doświadczenie, największe wyzwanie, bo miałam ściśle określony termin realizacji i ściśle określone wytyczne, jak to ma być przygotowane.

Projekt graficzny to jedno, a przygotowanie reszty w całej gamie programów graficznych i różnych kompilacjach to zupełnie inna historia...

Bardzo cieszę się, że mogłam być oficjalnym grafikiem kreatywnym całej pracy nad tą płytą - zarówno okładki, CD, jak i książeczki, ustawianie tekstów - tak, żeby zachować jednolitą spójność i estetykę.

Bardzo duża lekcja, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś znowu będę mogła uczestniczyć w takim projekcie, bo teraz projektowanie płyty mam dobrze opanowane ;)

P.S.Dzięki Krzysiek za współpracę!


Today is very special day for me, because I can finally officially you can see the effect of my newest work.
This double premiere both in my personal oeuvre, and the official premiere of copyright Antonina Krzysztoń Christmas carols, which is available from today on the shelves at bookstores good music.

The proposal fell more during the holiday season, and I do not think a long time, because for me it's a brilliant new challenge.

I worked with the staff people - with Warner Music Poland.
Very interesting experience, the biggest challenge because I had a specific term implementation and strict guidelines as to how this is to be prepared.

Graphic design is one thing, and to prepare the rest of the wide range of graphics programs and various compilations is a different story ...

I am very pleased that I could be the official graphic designer creative all the work on the album-both covers, CD and book, setting texts - so as to maintain a uniform consistency and aesthetics.

A very big lesson, I hope that I'll ever again I will be able to participate in this project, because now I have mastered disc design;)

2 komentarze: