poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Łyk architektury w kolażach by Sława Tchórzewska

Moje techniki, którymi się posługuję są niejednoznaczne.
Od zawsze towarzyszy mi malarstwo, grafika, projektowanie biżuterii autorskiej i aranże graficzne na tablecie.
Często jest tak, że uzbiera się trochę zestawów tematycznych i dziś jest czas na pokazanie Wam kolaży z użyciem wspomnianych technik.
Celowo w wersji czarno białej z delikatnymi tonami szarości.
Bo monochrom i kolor są mi bliskie - nie ma podziału, co bardziej.
Tworzę pod wpływem chwili_nieustannie.
Prawie codziennie coś nowego powstaje w różnych formach i technikach.
Zawsze spontanicznie i jak mnie ręka poprowadzi.
Ostatnio bardzo dużo czasu poświęcam w przekraczaniu barier wizualnych, z połączeniem fragmentów architektury miasta.

Popularyzujcie kulturę i wszystkie przejawy piękna w muzyce, pięknym widoku, podarowaniu komuś czegoś wyjątkowego.
Bądźcie czujni i oddychajcie...


My techniques, which I use are ambiguous.
Always accompanied me painting, graphic design, jewelery and graphic arrangements on the tablet.
Often, it earns a little thematic sets and now is the time to show you collages using these techniques.
Deliberately in black and white with delicate tones of gray.
Because monochrome and color are close to me - there is no division witch more.
I create under the influence continually.
Almost every day something new is created in a variety of forms and techniques.
Always spontaneously and as my hand lead.
Recently a lot of my time is spent in crossing the barriers of visual, with a combination of fragments of the city's architecture

Popularize culture and all the manifestations of beauty in music, beautiful view, giving someone something special.

Be vigilant and breathe ...

niedziela, 17 kwietnia 2016

Kalejdoskop marzeń


Naszyjnik z folii, który bardzo lubię, w całości rysowany ręcznie na folii półprzeźroczystej.
Bardzo lekki i przestrzenny
Na środku duża srebrna blacha, grawerowana ręcznie.

Forma, przestrzeń, architektura również jako zabawa graficzna w formie kalejdoskopu
Wzory wprost z głowy, spontanicznie.


Necklace made from foil, which I really like, entirely hand-drawn which is translucent.
Very light and spacious
In the middle of I put large silver plate, engraved by hand with graphic stright from my head.

Form, space, architecture as well as fun graphics in the form of a kaleidoscope
wtorek, 12 kwietnia 2016

Biżuteria w koncepcie organicznym

Dziś absolutna nowość, moje poszukiwania twórcze zatrzymują się na przystanku biżuterii organicznej.
Nawiązanie do natury, tylko w przetworzony sposób i po mojemu :)
Nowe obszary i fajnie, bo odkrywam nowe techniki i formy :)


Today, an absolute novelty, my search for creative stop is organic jewelry areas.
The reference to nature, only transformed my own way :)
New areas and cool, because I discover new techniques and forms :)


środa, 6 kwietnia 2016

Faces of jewellery world by Slawa Tchorzewska

Najświeższym pomysłem są klipy tematyczne.
Będę je robić co jakiś czas.
Taka kwintesencja konkretnych tematów.
Dziś obszary duszy mej, a właściwie wizerunków, jakimi Was obdarzam prowadząc tego bloga.
Bo biżuterię należy przede wszystkim pokazywać na człowieku a nie na płaskim tle.

To alternatywa i zabawa do codzienności.
Wam też polecam, bo fajnie jest wymyślać swój image, za każdym razem można być kimś innym...

Przed Wami - Sława w obrazach


The most recent idea are clips with ideas.
I'll do it from time to time.
This quintessential specific topics.
Today, areas of my soul, or rather the images, which I give you leading this blog.
Because the jewelry should be mainly shown on us - not on a flat background.

It is an alternative and fun to everyday life.
You can recommend it because it is fun to invent its image, any time you can be someone new ...

Slawa in jewellery pictures ideas...