poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Łyk architektury w kolażach by Sława Tchórzewska

Moje techniki, którymi się posługuję są niejednoznaczne.
Od zawsze towarzyszy mi malarstwo, grafika, projektowanie biżuterii autorskiej i aranże graficzne na tablecie.
Często jest tak, że uzbiera się trochę zestawów tematycznych i dziś jest czas na pokazanie Wam kolaży z użyciem wspomnianych technik.
Celowo w wersji czarno białej z delikatnymi tonami szarości.
Bo monochrom i kolor są mi bliskie - nie ma podziału, co bardziej.
Tworzę pod wpływem chwili_nieustannie.
Prawie codziennie coś nowego powstaje w różnych formach i technikach.
Zawsze spontanicznie i jak mnie ręka poprowadzi.
Ostatnio bardzo dużo czasu poświęcam w przekraczaniu barier wizualnych, z połączeniem fragmentów architektury miasta.

Popularyzujcie kulturę i wszystkie przejawy piękna w muzyce, pięknym widoku, podarowaniu komuś czegoś wyjątkowego.
Bądźcie czujni i oddychajcie...


My techniques, which I use are ambiguous.
Always accompanied me painting, graphic design, jewelery and graphic arrangements on the tablet.
Often, it earns a little thematic sets and now is the time to show you collages using these techniques.
Deliberately in black and white with delicate tones of gray.
Because monochrome and color are close to me - there is no division witch more.
I create under the influence continually.
Almost every day something new is created in a variety of forms and techniques.
Always spontaneously and as my hand lead.
Recently a lot of my time is spent in crossing the barriers of visual, with a combination of fragments of the city's architecture

Popularize culture and all the manifestations of beauty in music, beautiful view, giving someone something special.

Be vigilant and breathe ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz