niedziela, 15 listopada 2015

Z potrzeby piękna


Oddajmy drugiemu człowiekowi piękno, które mamy w środku.
Nie ważne jak, każdy swoją miarą i tak, jak potrafi.
Ja potrafię widzieć emocjami i oddaję je w swojej pracy
Baaardzo, wnikliwie - tak, że potem bardzo mi ciężko z ich nadmiaru.
Ale to naturalne, kiedy ktoś ma naturę wrażliwca.

Wczoraj byłam na wystawie, do której się przygotowywałam dwa dni.
Chciałam złożyć hołd Vincentowi van Gogh.

Bardzo bratnia dusza do mojej i te sentencje, z większością się identyfikuję absolutnie!
Tysiące myśli, i jedna najgłębiej w głowie i na sercu:
Człowiek od zawsze odczuwał naturalną potrzebę piękna-oddajmy ją światu tak poprostu bez analiz, przyczyn i oczekiwania , co w zamian...

Polecam multimedialną wystawę Vincent van Gogh Alive - The Experience w Warszawie.

Wykorzystana technologia SENSORY4 tm, to nowoczesna platforma multimedialna, która pozwala wykreować tętniącą życiem przestrzeń każdej powierzchni.
Dodatkowym genialnym łącznikiem tej wystawy jest system łączący obraz z dźwiękiem o kinowej jakości-dla mnie Super, byłam bardzo wzruszona!

A oto mój koncepcyjny naszyjnik, wykonany z papieru i folii, malowany z wykończeniem bursztynu bałtyckiego...
Naszyjnik jest wyrazem hołdu dla tego niezwykłego artysty.


Let us give another person the beauty that we have in the middle.
No matter how, each in his own measure and so as he can.
I can see emotions and I sent it back in my work
Sooooo, carefully - so that afterwards very difficult for me with their excess.
But it's only natural when one has the nature wrażliwca.

Yesterday I was at the show, which I was preparing two days.
I wanted to pay homage to Vincent van Gogh.

Very soulmate for my and these maxims, with the majority to identify absolutely!
Thousands of thoughts and deepest one in the head and heart:
Man has always felt a natural need for beauty-let us give it to the world so just no analysis of the causes and expectations, which in return ...

I would recommend a multimedia exhibition of Vincent van Gogh Alive - The Experience in Warsaw.

The technology used SENSORY4 tm is a modern multimedia platform that allows you to create a vibrant space any surface.
Another brilliant link this exhibition is a system that links the image with sound for cinema quality-me super, I was very touched!

And here is my concept necklace made of paper and film, painting with a finish of Baltic amber ...
Especially as a tribute to this extraordinary artist.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz