poniedziałek, 21 marca 2016

Bądź sobą, czyli wrażenia po targach Amberif

Pewne rzeczy trzeba zamknąć, żeby inne mogły do nas przyjść.
Kolejne targi Amberif wniosły w moje życie coś nowego.
Również i tym razem były wyjątkowe.
Warto było zamknąć się na dwa i pół miesiąca w kompletnej samotności, żeby mogły powstać moje najnowsze prace.
Bardzo dziękuję za odwiedzenie mnie na stoisku - z każdym moim gościem odbyłam bardzo ciekawą pogawędkę.
Doładowanie pozytywną energią - to jest to, czego potrzebowałam.
Szczególne podziękowania dla Profesora Andrzeja Szadkowskiego, Profesor Ewy Polińskiej i Pani, która specjalnie dla mnie przyjechała na targi zobaczyć moje prace na żywo!
Wiem, że moja praca to misja, która płynie prosto z serca a ja jestem sobą :)
I oto właśnie chodzi w byciu dobrym projektantem !

Gala Amber Look 2016:http://deluxe.trojmiasto.pl/Bursztyn-w-roli-glownej-czyli-Gala-Amber-Look-2016-n99826.html


Some things you have to close that others could come to us.
Another trade Amberif bring into my life something new.
Also this time were exceptional.
It was worth to close myself for two and a half months in complete solitude, created my latest works.
Thank you very much and visit me on the stand - with each of my guest took a very interesting chat.
Topping positive energy - that's what I needed.
Special thanks to Professor Andrzej Szadkowski, Professor Ewa Polińska and Mrs - which came special for to the fair to see my work live!
I know that my work is a mission that comes straight from my heart and I'm 100 % me :)
And here's what being a good designer!

Amber Look 2016:http://deluxe.trojmiasto.pl/Bursztyn-w-roli-glownej-czyli-Gala-Amber-Look-2016-n99826.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz