wtorek, 7 czerwca 2016

Houtecuture w biżuterii autorskiej

Jestem twórcą spełniającym się w wielu dziedzinach sztuki.
Swoje projekty wykonuję zgodnie z tym, co mi aktualnie chodzi po głowie.
A w tej głowie dużo się dzieje.
Jedna praca powstaje, po to, żeby druga mogła mieć swoją premierę.

Cała moja twórczość to właściwie same unikaty.
Nie ma znaczenia, czy to biżuteria, szycie toreb, czy drobne akcesoria.

Do każdej rzeczy podchodzę z taką samą atencją.
Nic nie stawiam na pierwszym planie, bo dziś graweruję blachę, a jutro mogę rysować cały dzień na papierze.
Bardzo lubię kreować w nowy sposób swój świat.
Ostatnio dopracowałam swoje grafiki na wydrukowanych tkaninach i naprawdę wygląda to bardzo fajnie.

A najfajniejsze jest to, że w nadrukach zrobiłam kolaże biżuterii z grafiką i wygląda to super!
Kolory, detale, wszystko jest tak, jak zaprojektowałam.

Dziś post o bardzo częstej technice jaką wykorzystuję - o szyciu.
Łączę szycie ręczne z maszyną i całkiem dużo rzeczy już powstało.
W ogóle miałam problem, żeby wybrać odpowiednie zdjęcia do tego postu.

Bo wykonałam tysiące unikalnych prac.
To tylko pogląd - kropelka w morzu.

To moja nisza - wyobraźnia przechwycona przez ręce i w autorski sposób zamknięta w formy użytkowe.


I am artist, who fulfill in many areas of art.
I am doing my projects according to what I actually have in my mind.
And in my head a lot going on.
One job is created, so that the other could have its premiere.

All my work is actually the same unique pieces.
It does not matter whether it's jewelry, sewing bags and small accessories.

For each thing I go with the same deference.
I do not put in the foreground, because today engraved plate, and tomorrow I draw all day on paper.

I really like to create a new way of my artistic world.

Recently refined my graphics on the printed fabrics and really looks very good.

And the coolest is that the printings are collages jewelry with graphics and it looks great!
Colors, details, everything is the way I designed.

Today a post about a very frequent technique that I use for - sewing.
Mixed hand stitching machine and quite a lot of things already established.

In general I had a problem to choose the right photos to this post.

Because I made thousands of unique works.

It's just a view - a drop in the sea.

This is my niche - imagination captured by hand and in the author's way closed in brand new forms.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz