niedziela, 17 lipca 2016

Wisior z opalem australijskim

Jakiś czas temu na moim głównym zdjęciu na blogu pojawił się fragment wisiora.
Dziś czas na jego pokazanie w całości.
Powstał pod wpływem emocji, bo chyba tylko tak potrafię tworzyć ;)
Kompozycja asymetryczna, wywarzona a głównym bohaterem jest opal australijski, który przeleżał w szufladzie wiele lat.
W końcu poczułam, że nadeszła na niego pora.
W ukrytym oku jak w rajskim ptaku ukrył prześliczne tony błękitu przełamanego fioletem - właściwie jak się przyjrzeć, to efekt jest taki, jakby go prześwietlało światło fluorescencyjne.
Opal zastygł w specjalnie zaimpregnowanej otoczce z bardzo delikatnej tkaniny, która ma efekt jakby pajęczyny, ale takiej, bardzo delikatnej, której piękno najlepiej widać po deszczu.
Obok kropelki rosy w kolorach wtapiających się z resztą kompozycji.

Kawałek czarnego dębu, który "przybrudziłam" celowo, żeby bardziej wtopił się w całość.
Wykończeniem jest dyndający sobie luźno bursztyn bałtycki, w którym pod odpowiednim kątem odbicia światła można zobaczyć niesamowite kolory!
Ma naturalne pęknięcia, co sprawia, że jest jedyny taki (jak to bursztyn).
Reszta to duże cyrkonie i moje techniki, które są coraz bardziej zaawansowane.

Wisior jest lekki - na srebrnym mieniącym się łańcuszku i pięknie połyskuje w odbijającym świetle.

Some time ago my main picture on the blog appeared piece of pendant.
Today, it's time for the show in its entirety.
It was created under the influence of emotion, because I think this is only way I can make ;)
Asymmetrical composition, more balanced and heroe is an Australian opal, which lay in a drawer for many years.
In the end, I felt that the time had come for him.
The hidden eye like a bird of paradise hid the broken lovely tones of blue violet - actually like to look at, the effect is like some fluorescent light.
Opal froze in a specially impregnated coating with a very delicate fabric that has an effect like cobwebs, but such a very delicate, whose beauty is best seen after a rain.
Beside dew droplets in the colors are the overall in composition.

A piece of black oak, which is "dirty" deliberately to more merged into the whole.
Finish is a dangling loosely Baltic amber, in which the right angle of light reflection, you can see the amazing colors!
It has a natural break, which makes it the only such (as amber).
The rest is a big rhinestones and my techniques that are more advanced.

Pendant is light - shimmering on a silver chain and a beautifully reflective shimmer in the light.

I hope You like it
Slawa


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz