piątek, 16 grudnia 2016

Sława Tchórzewska - Przestrzenny Bajkopisarz

Opowiem Ci bajkę o pewnej krainie, w której wszystko wywrócone do góry nogami istnieje naprawdę.
To kraina, która siedzi w mojej głowie od dawna, ale  od niedawna zaczęła w pełnej krasie uwalniać się do świata.
Tu wszystko jest możliwe, są piękne kolory, beztroski uśmiech i spokój.
Zawijasy kręcą się jak lizaki, ptaszki, ważki i motyle spijają nektar z niesamowicie fantazyjnych kwiatów.
Tu panuje harmonia i porządek.
Nie ma smutków ani samotności.
Każdy jest wolny i szczęśliwy - bo jest sobą.

Podsumowując ten rok w pigułce oraz pokazując Wam najnowsze prace, w tym mój faworyt-grafikę z motywem lotniczym życzę uśmiechu i spełnienia marzeń.
Słuchajcie swojego serca i bądźcie uważnymi obserwatorami tego, co dzieje się dookoła.
Niech piękno za Wami przemawia i oddaje dalej w świat swoją  MOC.
To mój ostatni post w tym roku, który był i (jest jeszcze) ciekawy, pełen zaskakujących spostrzeżeń i bogatszy o kolejne doświadczenia.

P.S. Wypijcie proszę  toast w Nowy Rok  myśląc na moment o jednej Sławie, przestrzennym bajkopisarzu, który w ten dzień się urodził.....
 Sława


Let me tell you a fairy tale


Let me tell you a story about a land in which everything turned upside down, there really exist.
It is a land that sits in my head for a long time, but recently started in all its glory released to the world.
Here, everything is possible, the colors are beautiful, carefree smile and calm.
Swirls spinning like lollipops, birds, dragonflies and butterflies spijają nectar from flowers incredibly fancy.
Here there is harmony and order.
There is no place for sorrow or loneliness.
Everyone is free and happy - because they are  wereself.

To sum up this year at a glance, and showing you the latest work, including my favorite-air plane graphics of the theme.
 I wish You smile and dreams come true.
Listen to your heart and be careful observers of what is happening around You..
Let the beauty behind you speaks and gives further into the world of  beauty Power.
This is my last post this year, and that was (still is) interesting, full of surprising insights and richer for another experience.

P.S. Please drink  toast in the New Year thinking for a moment about some Sława- spatial fabulist which has birthday on this time
With love
Sława
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz