Przejdź do głównej zawartości

Kilka słów na koniec roku / A few words at the end of the year

To ostatni post w tym roku.
To rok, w którym bardzo wiele się wydarzyło.
Piękne wystawy, wywiady, nowe perspektywy.
Cały czas idę w nieznane z odwagą - często mi to ludzie mówią.
Mam kilka nowych pomysłów.
Teraz potrzebuję chwili oddechu, wyciszenia i odpoczynku.
Dziękuję wszystkim WAM, którzy mnie wspierają duchem i sercem, dla których ważne jest to, co robię i kim jestem.
Otaczajcie się ludźmi, którzy Was inspirują, dają dobrą energię i miłość.
Wszystkiego dobrego i  tradycyjnie proszę o pamięć w pierwszy dzień roku - w dzień moich urodzin.
Będzie mi miło poczuć Waszą dobrą energię.

Pozdrawiam metafizycznie
przestrzenny bajkopisarz
 Sława

______________________

This is the last post this year.

This is the year in which a lot has happened.

Beautiful exhibitions, interviews, new perspectives.

All the time I go into  unknown  path- people often say it to me that I'm brave.

I have some new ideas.

Now I need a moment of breath, calm and rest.

Thank you to all of YOU, who support me with spirit and heart, for whom what I do and who I am is important.

Surround yourself with people who inspire you, give you good energy and love.

All good and traditionally, I am asking for remembrance on the first day of the New Year -  the day of my birthday.

It will be nice to feel your good energy.I greet metaphysically
Yours SławaKomentarze

Popularne posty z tego bloga

Thank You

Bardzo dziękuję za odwiedziny i ciepłe słowa  :)

    Thank you so much for visiting and warm words :)

     Sława


I co to z tego będzie ? 

Jutro odpowiedź :)