Przejdź do głównej zawartości

TREND BOOK 2018

Strategią Gdańska -Światowej Stolicy Bursztynu jest coroczna publikacja Trend Book.
To ósma edycja z dokumentacją w postaci katalogu.

Premiera odbyła się na targach Amberif 2018, podczas których prezentowana była kolekcja ponad siedemdziesięciu obiektów z zastosowaniem bursztynu, wykonanych specjalnie na te okazję.
Trend Book skupia czołowych polskich projektantów biżuterii.
W tym roku zinterpretowano  pięć trendów, które wydały się być najbardziej inspirujące i uzasadnione w kontekście ich implementacji związanej ze specyfiką bursztynu.

To fragment wstępu napisanego przez Prof.Sławomira Fijałkowskiego w Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk.

A teraz coś ode mnie.
Zaproszono mnie do tego projektu, żebym wykonała pracę w nawiązaniu do BOHO..

Bardzo cieszę się, że mogłam przygotować ten pierścień.
Praca kolorowa, przełamująca bariery, formę a użyte materiały, to między innymi włosie szczotki do zamiatania podłogi, otulone niczym mgła delikatną  pierzynką.

Dla mnie dobry projekt, to ten, który powstaje od początku  ze spójnością wypowiedzi i zamkniętą formą.
To niuanse i ciekawe rozwiązania.
To przekraczanie granic, to tworzenie z niczego w  pustej przestrzeni, w  której rodzi się kształt.
Kształt staje się formą, a w końcu  obiektem biżuteryjnym.

Przed Wami mój pierścień BOHO , oczywiście w towarzystwie bursztynu bałtyckiego :)

______________________________________________


The strategy of Gdańsk - the World Capital of Amber is the annual Trend Book publication.

This is the eighth edition with documentation in the form of a catalog.

The premiere took place at the Amberif 2018, during which a collection of over seventy amber objects, made especially for this occasion, was presented.

Trend Book brings together leading Polish jewelry designers.

This year, five trends were interpreted, which seemed to be the most inspiring and justified in the context of their implementation related to the specificity of amber.

This is a fragment of the introduction written by Prof.Sławomir Fijałkowski in the Faculty of Architecture and Design of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.


And now something from me.

I was invited to this project to do the work with reference to BOHO style..

I am very happy that I could prepare this ring.

Colorful work, breaking barriers, form and materials used, among others bristles brush for sweeping the floor, wrapped in the fog like a delicate feather.

For me, a good project is the one that arises from the beginning with the consistency of expression and the closed form.

These are nuances and interesting solutions.

It is crossing boundaries, creating from nothing in the empty space in which the shape is born.

The shape becomes a form and finally into jewelery object.Before you my BOHO ring, of course in the company of Baltic amber :)Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Thank You

Bardzo dziękuję za odwiedziny i ciepłe słowa  :)

    Thank you so much for visiting and warm words :)

     Sława


I co to z tego będzie ? 

Jutro odpowiedź :)