poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Magia w Gdańsku

Magic in Gdansk like mist surround through the buildings, the streets of which I passed.
Thank you to everyone who made me feel special

Photos from the opening of Amber. Around The World
Photos mine and the International Amber Association.

Magia w Gdańsku niczym mgła wiła się pomiędzy budynkami, ulicami którymi przechodziłam.
Dziękuję wszystkim, którzy sprawili,że poczułam się wyjątkowa

Zdjęcia z wernisażu Amber. Around The World
Zdjęcia moje i International Amber Association


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz