piątek, 1 stycznia 2016

W dniu urodzin

W pierwszy dzień Nowego Roku dla Was a szczególnie dla mnie w dniu urodzin:

Wypowiadając Głośno:

Niech to zdjęcie wypełnione po brzegi symbolicznymi obrazami, które nawzajem się przenikają - stały Się rzeczywistą przemianą od TERAZ !

Sława


In the first day of New Year 2016 for You and especially for me in my birthday day:

saying Aloud:

Let this picture filled to the brim with symbolic images which infiltrate each other - have become in real transformation RIGHT NOW!

Yours Sława


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz