piątek, 23 września 2016

Czas na Wnętrze

Już jest!
Nowe wydanie, październikowe miesięcznika Czas na Wnętrze :)

Czas na Wnętrze wyróżnia się w segmencie pism wnętrzarskich unikalną koncepcją połączenia wydania papierowego z e-dodatkiem (zamieszczanym co miesiąc na www.czasnawnetrze.pl) rozszerzającym publikowane reportaże o dodatkowe zdjęcia, filmy, spacery panoramiczne. E-dodatek zawiera także oferty rynkowe produktów zgodnych stylistycznie z wnętrzami prezentowanymi w reportażach. Podane też są informacje gdzie i za ile można te przedmioty kupić. W ten sposób realizowana jest dosłownie misja wskazywana przez tytułowe motto "Od inspiracji do realizacji". W reportażach pokazywane są wnętrza w różnych stylach, urządzone z estetycznym smakiem choć niekoniecznie drogo i z przepychem. W spójnej koncepcji pisma ważne znaczenie mają też inne działy, poświęcone tematyce design, sztuki, a także promujące określone produkty rynkowe w rubrykach Dossier, Dekor, Poradnik Kupującego czy Zakupowe pokusy.

Magazyn odkrywa przed czytelnikiem polskich projektantów biżuterii:)

No i jestem :))) - bardzo dziękuję, za profesjonalne podejście z sercem :)
Na miły początek dnia


Here it is!
The new edition, -magazine Time for interior

Time for interior stands out in the segment of the writings of the unique interior design concept calls the print edition of the e-additive ( every month www.czasnawnetrze.pl) expanding published reports of additional photos, videos, panoramic walks. E-supplement also contains market offers products compatible stylistically interiors presented in the reportage. Also given information where and for how much you can buy these items. In this way is realized literally the mission indicated by the title motto "From inspiration to realization." The coverages are shown in the interior of different styles, decorated with aesthetic taste though not necessarily expensive and lavish. In a coherent approach to writing important have other sections, devoted to design, art, as well as the promotion of certain products market in boxes Dossier, Decor, Buyer's Guide or shopping temptations.

Magazine reveals to the reader Polish jewelry designers :)

Well, I am :))) - thank you very much for the professional approach of heart :)
For me nice started od the day :)3 komentarze: