środa, 21 września 2016

Zapowiedź

Za moment Targi Złoto Srebro Czas w Warszawie.
Pracowałam całe wakacje i jeszcze nie koniec.
W końcu prace zaczynają przybierać swoje ostateczne formy.
Bardzo dużo wysiłku, energii i całe serce-jak zawsze.
Ilość detali - nawet nie będę pisać...
Rozpoczęłam nowy rozdział w twórczości - premiera na targach:)
Mam zaproszenia do ręki, jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę o kontakt.
Wszystkie informacje umieszczę niebawem:)

http://zlotosrebroczas.com/


On the moment Fair Gold Silver Time in Warsaw.
I worked all summer and not the end yet.
Finally, the works begin to take their final form.
A lot of effort, energy, and the whole heart - as always.
The amount of detail - I will not even write ...
I started a new chapter in the works - premiere at the fair :)
I have an invitation to Your hand, if anyone is interested, please contact me.
All information I will put soon :)

http://zlotosrebroczas.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz