niedziela, 26 lutego 2017

Hi - fashion accessories by Slawa Tchorzewska

Jeszcze w ubiegłym roku narodził się temat, o którym teraz piszę.
Moja  bratnia dusza i zarazem klientka, artystka Nina Nu, która pojawiała się już w kilku postach zapragnęła mieć absolutnie unikatową ozdobę, która pięknie prezentowałaby się na scenie.
Ruszył temat, wykonałam projekty i zaiskrzyło.
Miał powstać pas, szeroki na 17 cm z możliwością dowolnego obrotu  wokół talii, tak -  żeby miał swoją odrębna historię z każdej strony patrząc.
Rozpoczęłam przygotowania od bazy-pas jest asymetryczny, w kształcie delikatnej fali.
To pierwszy tak wytworny i pracochłonny, jaki szyłam (wszystkie ozdoby  ręcznie).
Miał lśnić i promieniować energią.
Miał również nawiązywać do wcześniejszych dokonań, tzn opaski i butów.
Kilka dni temu nastąpiło oficjalne przekazanie zaowocowane sesją zdjęciową.
Pragnę podziękować Likus Home Concept za użyczenie przestrzeni, w której Nina mogła prezentować się jak prawdziwa Diva.
Zdjęcia pozostałe wykonane w Vitkac, Dom Handlowy w Warszawie w totalnych ciemnościach z jedną smugą światła.
Jestem ciekawa, Waszego odbioru, bo takich zdjęć jeszcze nie Widzieliście.
Piszcie do mnie, będzie mi miło :)

P.S. Nina-dziękuję za możliwość tworzenia rzeczy magicznych :)


Hi - fashion accessories by Slawa Tchorzewska

Even last year, was born a topic idea about which I write.
My soul mate and client at the same time, the artist Nina Nu, which appeared already in several posts wanted to be absolutely unique decoration, which would present beautifully on stage.
She went on, I made projects and clicked.
She formed belt, wide 17 cm with the possibility of rotation around the waist, so - that had its separate history with each side looking.
I began to prepare the base-belt is asymmetric, in the shape of a delicate wave.
This is the first refined and laborious, which sewed (all ornaments by hand).
He had to shine and radiate energy.
He also refer to earlier achievements, the bands and shoes.
A few days ago there was the official transfer with  photo shoot.
I want to thank Likus Home Concept for rental space  which Nina could present her beautiful  a true Divas.
Pictures taken in oVitkac in Warsaw in totalitarian darkness with a streak of light.
I am so curious to see your receipt, because such images You not yet have seen.
Write to me, I'll be nice :)

P.S. Nina-thank you for the opportunity to create magical things :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz