wtorek, 18 kwietnia 2017

Przestrzenie w biżuterii

Kocham przestrzeń
Kiedy stałam  na wzniesieniu, na polnej  drodze przy ruinach  zamku w Figueres patrzyłam na miasteczko, Katalońskie Góry  i w oddali na morze było bardzo wietrznie.
W pewnym momencie niebo ucichło, chmury utworzyły niesamowite obrazy, a moim oczom ukazał się niezwykły widok ferii kolorów na niebie.
To było magiczne przeżycie dla samotnego wędrowca i chwila tylko dla mnie.
Chwytam takie momenty i kolekcjonuję w głowie.
Dla takich chwil warto żyć.
To tytułem wstępu do mojej twórczości, która dziś pod hasłem broszek.
Całkiem niedawno coś zaskoczyło i bardzo polubiłam pracę nad nimi.
W swoich wypowiedziach stosuję bardzo różne techniki i łączę totalnie różne materiały.
Dobieram starannie każdy detal układanki - może to być kawałek zabawki dziecięcej, albo cokolwiek innego, co akurat będzie idealnie pasować do reszty pracy.
Wszystko powstaje na żywo i  dużo czasu zajmuje rozwiązywanie problemów technicznych, jak połączyć to wszystko razem, żeby  wyglądało odpowiednio i trzymało formę a przede wszystkim służyło jako porządnie zrobiona funkcjonalna autorska biżuteria.
Przed Wami brosze, przeróżnej wielkości, każda z innym pomysłem i rozwiązaniem.
Kilka z nich miało przyjemność wystąpić na wybiegu na gali AMBER LOOK w Teatrze Szekspirowskim.

W większości z nich umieściłam bursztyn bałtycki przełamując kolejny raz konwenanse w postrzeganiu naszego skarbu - bardzo pięknie akompaniuje z  formą i kolorem:)

Przestrzeń to niesamowita wolność- z ta myślą Was zostawiam -  niech każdy z Was odniesie do siebie, w danym momencie życia tak, jak czuje.....

Spaces in jewelry

I love the space (You know that :)
When I was standing on a hill, on a dirt road at the ruins of Figueres castle, the mountains looked out over the town, the Catalan Mountains and in the distance to the sea was very windy.
At some point the sky was silent, the clouds created amazing images, and my eyes showed an amazing view of the colors of the sky.
It was an extraordinary experience for alone traveler and I felt - that was  just for me.
I catch such moments and collect in my head.
For such moments worth to live.
This is a prelude to my work, which today under the banner  -   brooches.
Pretty recently something surprised me and I really liked working on them.
In my statements I use very different techniques and combine totally different materials.
I carefully select every detail of the puzzle - it could be a piece of baby toys or anything else that will fit perfectly into the rest of the work.
Everything comes to life work and it takes a lot of time to solve technical problems, how to combine it all together to look and hold the shape properly and above all it served as a well-made functional designer jewelry.
In front of you brooches of different shapes and sizes each with another idea and solution.
Several of them had the pleasure of performing at the AMBER LOOK catwalk at the Shakespeare Theater.

In most of them, I have placed Baltic amber breaking another convention in the perception of our treasure - very beautifully accompanies with form and color :)

Space is an incredible freedom - with this thought I leave you - let each of You take to yourself, at a moment of  life as You  feel it .....
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz