Przejdź do głównej zawartości

Estetyka podstawą kultury wizualnej / Aesthetics as the basis of visual culture

Znajdź mnie na Instagram

https://www.instagram.com/slawatchorzewska/?ref=badge

 gdzie pokazuję najnowsze prace, nad którymi najbardziej lubię pracować.

Koncept, forma i kolor to mój silny przekaz do odbiorcy, do CIEBIE

Niedługo zniknę na górskich  szlakach, żeby nabrać dystansu przed JOYA .

Bo czeka mnie bardzo konkretna praca.

Wiecie,  że będę drugą osobą reprezentującą Polskę w tym roku ?

Kultura obrazkowa w moim wydaniu ma zawsze drugie dno, to nie tylko pokazywanie biżuterii, jej fragmentów, ale opowieść o człowieku, który nie tylko jest mną, ale trochę częścią każdego z Was, kto czyta tego bloga

Dostałam szansę od świata i mam zamiar pokazać swoje doświadczenie, wrażliwość  i esencję mojej twórczości jak najlepiej potrafię...


Aesthetics as the basis of visual culture

Find me on Instagram, where I show the latest works I like the most.

https://www.instagram.com/slawatchorzewska/?ref=badge

The concept, form and color is my strong message to the recipient, to YOU

Soon I will disappear on the mountain trails to get a distance before JOYA.

Because a very specific job awaits me.

Do you know that I will be the second person representing Poland this year ?

Picture culture in my edition always has a bottom, it is not only showing jewelry, its fragments, but a story about a man who is not only me, but a bit of each of you who reads this blog

I got a chance from the world and I am going to show my experience, sensitivity and essence of my creativity as best I can...

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Thank You

Bardzo dziękuję za odwiedziny i ciepłe słowa  :)

    Thank you so much for visiting and warm words :)

     Sława


I co to z tego będzie ? 

Jutro odpowiedź :)