Przejdź do głównej zawartości

JOYA: Barcelona Art Jewellery & Objects Fair 2018 - INVITATION

Moi  Drodzy

Serdecznie zapraszam Was na swoje stoisko na  JOYA Barcelona Art  Jewellery & Objects Fair 2018

Będę reprezentować Polskę w  gronie  42 artystów wybranych z całego świata.

Czas przygotowań był wyjątkowy, bo wiedziałam, że tutaj liczą się przede wszystkim innowacje, design i jakość wykonania..
Zamknęłam się na ten czas, odłączyłam od codzienności i skupiłam się wyłącznie nad tą kolekcją.

Nie inspirowałam się absolutnie niczym - chciałam, żeby to był owoc mojej wrażliwości, przenikliwości materii i mojej duszy.

To przenikanie ma wiele poziomów, bo zarówno forma, kompozycja i kolor to najważniejsze składowe tych prac.
Świat pokazany to pogranicze świata natury, którą pokazuję nie wprost - to Widz ma odbierać każdą pracę dla siebie.
Prace zostały wykonane pierwszy raz wyłącznie z serca - kierowałam się wyłącznie intuicją.

Wszystkie formy, kształty powstały na "żywo", bez szkiców, modeli.

To w pełni biżuteria niszowa, której nigdy wcześniej nie pokazywałam w
Polsce..

W Barcelonie wysyp wystaw biżuterii współczesnej - mam zamiar kilka odwiedzić.
To prawdziwa uczta dla poszukiwaczy wyjątkowych form i różnorodności.

6-go Października będę przez 5 minut opowiadać o swoim naszyjniku, który dostał się na ENJOIA'T AWARD.

Za chwilę zmienię całkowicie rzeczywistość i  będę  uczestnikiem tak wyjątkowego wydarzenia.

Polecam linki do wystaw oraz szczegółowe info dotyczące targów:

https://klimt02.net/events/fairs/joya-barcelona-art-jewellery-objects-fair-2018

https://klimt02.net/series/joya-barcelona-2018-guide

PS Nie będzie mnie na Targach Warszawskich, bo terminy się pokrywają...

___________________________________________________________

My Dears


I cordially invite you into JOYA Barcelona Art Jewelery & Objects Fair 2018


I will represent Poland in a group of 42 artists selected from around the world.


The preparation time was exceptional, because I knew that innovation, design and quality of work are important here.

I closed myself for this time, disconnected from everyday life and focused exclusively on this collection.


I was absolutely inspired by nothing - I wanted it to be the fruit of my sensitivity, the acumen of matter and my soul.


This penetration has many levels, because both form, composition and color are the most important components of  those  works.

The world shown is a borderland of the world of nature, which I show indirectly - the viewer is to receive every work for himself.

The work was done for the first time only from the heart - I was guided only by intuition.

All forms, shapes were created "live", without sketches, models.

It's a niche jewelry that I've never shown  before in Poland ..In Barcelona, ​​there are plenty of contemporary jewelry exhibitions - I'm going to visit a few.

It is a real feast for seekers of exceptional forms and diversity.On the 6th of October I will talk about my necklace, which got to ENJOIA'T AWARD.In a moment I will change reality completely and will be a participant in such a unique event.

I recommend links to exhibitions and detailed information about the fair:

https://klimt02.net/events/fairs/joya-barcelona-art-jewellery-objects-fair-2018

https://klimt02.net/series/joya-barcelona-2018-guidePS I will not be at the Warsaw Fair, because the dates overlap ...

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Thank You

Bardzo dziękuję za odwiedziny i ciepłe słowa  :)

    Thank you so much for visiting and warm words :)

     Sława


I co to z tego będzie ? 

Jutro odpowiedź :)


Mural

Oto prawie 30 metrów kwadratowych opowieści by Sława Tchórzewska.

Świat marzeń, zmysłów i kolorów.
Powstał całkowicie z głowy i absolutnie spontanicznie ożywały poszczególne detale.

To świat flory, fauny oraz podwodnych kształtów przetworzonych moją głową i  rękoma( bo czasem musiałam sobie radzić obiema)

Ku mojej uciesze Właścicielka domu kocha mocne kolory  jak ja i była otwarta na przygodę z moją twórczością;)


Jestem zmęczona, ale mam mega satysfakcję.


Praca na wielu poziomach artystycznych daje mi niezłe pole popisu i umiejętności, które stale pogłębiam - i o to chodzi..

Zapraszam do mojego świata i  foto relacji:)

PS
Bardzo pięknie dziękuję za możliwość wykonania tego dwupoziomowego obrazu i pełne zaufanie :)

__________________________________________________

Here are almost 30 square meters of stories by Sawa Tchórzewska.

A world of dreams, senses and colors.

It arose completely from the head and individual details came to life spontaneously.

It is a world of flora, fauna and u…