poniedziałek, 2 maja 2016

Impresja

Dziś prezentuję impresję na temat wyobraźni, chwili i formy przestrzennej.
Bohaterami tego wpisu są dwa wisiory, wykonane w bardzo przemyślanych kompozycjach i kolorystyce.
Malowane oczywiście ręcznie z efektami 3D.
Towarzyszą im zarówno grafiki, które w ostatnim czasie wykonałam oraz mini wizualizacja.
Pomiędzy nimi rozlana farba, która w naturalny sposób pod wpływem ruchu pędzla ukazała piękny minimalistyczny obraz.
Biżuteria przechodzi płynnie z formy zarówno użytkowej, jak również wychodzi w przestrzeń tworząc zupełnie nowy wymiar.
Zależy mi na pokazaniu innego wymiaru w postrzeganiu czym jest nowoczesna biżuteria połączona z innymi mediami, którymi są np grafika i które na tym samym poziomie są mi bliskie.
Techniki autorskie

Today I present some impression on the imagination, moment and spatial form.
The protagonists of this post are two pendants, made in a very thoughtful compositions and colors.
Painted by hand of course, with 3D effects.
They are accompanied by both the graphics, which recently have performed and mini visualization.
Between them, they poured paint, which naturally influenced by the movement of the brush appeared beautiful minimalist image.
Jewelry goes smoothly with both forms of use, as well as out into space by creating a whole new dimension.
I am anxious to show another dimension in the perception of what is modern jewelry combined with other media, which are for example graphic and which at the same level are close to me.
Author technics

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz