niedziela, 22 maja 2016

Poczuj kolor ze Sławą !

Wczoraj odbył się festiwal kolorów - i nie mogło mnie tam zabraknąć :)

Kolor to mój żywioł i bez niego nie ma opisu o mnie jako projektantce.
Dodaje energii i sprawia, że czujemy się silniejsi, albo wycisza kiedy mamy na to ochotę.
Dla mnie w kolorach nie ma barier, mam doskonale opracowane kolaże i płynnie się po nich poruszam.
Dobrze jest też wiedzieć, w jakich kolorach jest nam do twarzy.
I niezapominajmy, że biżuteria też ważna rzecz - bo za sprawą użytych kolorów genialnie podkreśla o wiele bardziej urodę niż jakakolwiek garderoba.

Wiem, co mówię :)
Czasem nawet bardziej niż pomadka lub cień do powiek.

Także bawcie się kolorami, bo w dalszym ciągu mało widzę na polskich ulicach przyjemności z noszenia ciekawej biżuterii.
Zachęcam gorąco !

P.S.Dzięki Mariia za zdjęcia :)


Feel the colour with Slawa!

Yesterday was some festival of colors - and I could not miss it :)

Color is element without is no description of me as a designer.
Energy and makes us feel stronger, or mutes when we feel like it.
For me, the colors there are no barriers, I'm perfectly prepared collages and smoothly through them moving.
It is also good to know what colors are good on our face.

Do not forget that jewelry too important thing - because thanks to colors used brilliantly emphasizes much more beauty than any wardrobe.

I know what I'm saying :)
Sometimes even more than a lipstick or eye shadow.

Also have fun with colors, I still see so little on Polish streets pleasure to wear interesting jewelry.
I encourage you hot open your eyes :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz