czwartek, 13 października 2016

Akcja reanimacja, czyli nowe życie butów

Przed targami nowe wyzwanie pojawiło się:)
Sława, czy coś zrobisz z moimi ulubionymi butami?
Padło pytanie od mojej kochanej klientki i pokrewnej duszy Niny Nu.
-Muszę je zobaczyć, Przynieś :)
Minął czas jakiś i przy okazji totalnie alternatywnego koncertu, gdzie grupa zapalonych muzyków, spotyka się i na żywo, absolutnie spontanicznie kreują opowieść muzyczną .
Niesamowite doznania, bo nigdy nie wiadomo, jaki będzie koniec.
W ciemnej otchłani pewnej kamienicy w centrum Warszawy z torby wyłoniły się dwa botki.
Wystarczyło jedno spojrzenie i ....
-biorę, już wiem, co z nimi zrobię-odpowiedziałam.
Minęło trochę czasu, bo pewne rzeczy, materiały muszą poleżeć, dojrzeć jak wino.
Buty miały nawiązywać do opaski, którą wykonałam w tamtym roku.
Bardzo dobrej jakości, od belgijskiego projektanta, całe pokryte czarnym aksamitem.
Ciężko było, bo zależało mi na ich funkcjonalności, więc zero kleju.
Czysta kompozycja, kolor i odpowiednie dodatki.
I tak oto narodziły się nowe botki, które wkroczą na salony w zupełnie nowej odsłonie.
Serdecznie dziękuję  życząc sobie więcej takich niestandardowych realizacji :)
Właścicielka aż krzyknęła w zachwycie- kocham to !


Action resuscitation - the new life of  shoes

Before the fair, a new challenge appeared :)
Sława -  would  you doing  something with my favorite shoes?
The question was asked of my beloved client and soul mate Nina Nu.
-I must see them, I asked.
 Passed some time, and by the way totally alternative concert, where a group of passionate musicians meet and live, absolutely spontaneously create a musical story.
Amazing experience, because you never know what will be the end.
In the dark depths of a building in the center of Warsaw some bags emerged with  two boots.
Just one look and ....
-I taked, I already know what to do with them-I said.
It took some time, because some things, the materials must lie, see how wine.
Shoes had to refer to bands that have performed in the last year.
Very good quality, from the Belgian designer, the whole covered with black velvet.
It was hard because I wanted their functionality, so a zero glue.
Pure composition, color and suitable additives.
And so they were born the new boots, which will enter the salons in a completely new look.
 Thank you wishing for more  the new custom implementation :)
The owner   screamed in delight -  I love it!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz