środa, 26 października 2016

Rysunek odręczny w nowych horyzontach

W końcu oficjalnie przed Wami prezentuję nowy charakter swoich prac.
Tych najbardziej kojarzonych z moja osobą.
Tych, które robię od samego początku.
Rysunki na srebrze to ciąg dalszy moich rysunków na papierze.
W swoim dorobku mam tysiące unikatowych grafik.
Uwielbiam rysować, malować i powoływać do życia niszową opowieść o współczesnej biżuterii.
Przełamywać techniki, mieszać style, kolory, wyławiać detale w monochromach.
Bardzo zależało mi  zrobić na próbę moje rysunki w taki sposób, żeby wyglądały identycznie jak na papierze.
Tzn, żeby grafika była czarna, a srebro gładkie.
Z pomocą pojawiła się technika laserowa i teraz moi Drodzy te dwa wzory, które za chwilę Zobaczycie-
To kwintesencja moich lat rysowania.
Miałam ogromny problem wybrać subiektywnie rysunki -  bo specjalnie rysowałam wiele, wiele grafik, które miały zagrać na srebrnej blasze.
Bo inaczej grafika prezentuje się na kartce papieru, na ścianie i zupełnie inaczej w formie przestrzennej.
Musiałam wykonać kilka prób technicznych i w końcu mogę Wam przedstawić efekt końcowy.
Pierwszy wzór zaprojektowany  w kwadracie, drugi to prostokąt.
Biżuteria z przesłaniem, bo te wzory to nie tylko kwiatek i biomorficzny ażur
Biżuteria na zamówienie.
Zapraszam :)

Hand drawing in new horizons

Finally,  I officially presenting the new nature of my work.
Those most associated with my person.
Those that do from the very beginning.
Drawings of silver is continued my drawings on paper.
My achievements have thousands of unique graphics.
I love to draw, paint and plead for the life story of a niche of contemporary jewelry.
Breaking techniques, mix styles, colors, pick out details in monochrom.
I was very keen to do the test of my drawings in such a way that looked like in the paper.
The graph help of laser technology appeared, and now my Dear, these two models, which in a moment You see.
This is the essence of my years of drawing.
I had a huge problem subjectively select drawings - my specifically drew many, many images that were played on the silver plate.
Otherwise the graphics presented on a piece of paper on the wall and completely different in spatial form.
I had to make a few technical tests and finally I can present you the final result.
The first model designed in a square, the other a rectangle.
Jewelery with a message, because these patterns are not just some flower and  biomorphic style.
Jewelry to order :)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz