poniedziałek, 3 lipca 2017

BURSZTYN BAŁTYCKI. TRADYCJA I INNOWACJA w Europejskim Centrum Solidarności

Z wielką przyjemnością zapraszam Was na kolejną wystawę, która będzie miała swoją premierę już 10 lipca 2017  w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Na osobiste zaproszenie Prezydenta miasta również i ja  będę reprezentować  swoją opowieść o współczesnym designie:)
Nie mogę się doczekać, bo miejsce jest bardzo piękne, miałam przyjemność być już kilka razy i z ust kuratora wystawy wiem, że będzie  piękna wystawa :)
Zapraszam:))))

http://www.ecs.gda.pl/title,zapowiedZ_%7C_Wystawa_BURSZTYN_BALTYCKI__TRADYCJA_I_INNOWACJA,pid,1477.html

  Intencją wystawy  jest dokumentacja wszystkich znaczących dokonań w zakresie współczesnego
bursztynnictwa – sztuki, designu, rzemiosła – ze szczególnym podkreśleniem jakości. 
Świadczyć o tym będzie nie tylko staranna selekcja eksponatów, ale też wyjątkowy charakter specjalnie zaprojektowanej ekspozycji.

Oprócz kilku wystaw towarzyszących, składających się na całość (Trend Book 2017, 2. Gdańsk Baltic Amber Biennale,
 warsztaty międzynarodowe 2010-2016, wystawa projektów bursztynowych STFZ).
 Najistotniejszą częścią prezentacji będzie aranżowana specjalnie na tą okazję ekspozycja, będąca rozszerzoną kontynuacją wystawy, jaka była prezentowana w 2015 r. w polskim pawilonie
na Wystawie Światowej EXPO w Mediolanie. Wówczas była to ekskluzywna prezentacja 25 obiektów, skatalogowanych w 5 opowieści o bursztynie, teraz – w podobnej formule - na sześć wyodrębnionych rozdziałów składać się będzie niemal 200 obiektów.

Poszczególne części tematyczne wystawy tworzyć będą „wyspy” pn.:
1)      Wiedza o bursztynie (inkluzje, przykłady kolorów i sortów bursztynu, metody jego obróbki)
2)      Cytaty natury (przykłady biżuterii eksponujące naturalny, surowy, nieobrobiony charakter bursztynu)
3)      Ekskluzywne rzemiosło (rzeźby, najwyższej klasy jubilerstwo, biżuteria „premium”)
4)      Innowacyjny design (prace firm i osób nagrodzonych m.in. w konkursach Mercurius Gedanensis)
5)      Sztuka współczesna (selekcja prac, których istotą jest unikatowość, nietypowe materiały, autorskie techniki, itp.)
6)      Moda na bursztyn (akcesoria odzieżowe, biżuteria z pokazów, itp.)

Baltic Amber. Tradition and Innovation 

It is with great pleasure that I invite you to another exhibition, which will be premiered on July 10, 2017 at the European Solidarity Center in Gdansk.
On the personal invitation of the President of the city-
 I will also represent my story of contemporary design :) 

  The intention of the exhibition is to document all significant achievements in the contemporary field
Amber craft - art, design, crafts - with particular emphasis on quality.
Not only the careful selection of exhibits, but also the unique character of the specially designed exhibition will prove noteworthy.

In addition to several accompanying exhibitions (Trend Book 2017, 2. Gdansk Baltic Amber Biennale,
 International workshop 2010-2016, exhibition of amber projects STFZ).
 The most important part of the presentation will be a special exhibition for this occasion, which is an extended continuation of the exhibition, which was presented in 2015 in the Polish pavilion.
At the EXPO World Expo in Milan. At that time it was an exclusive presentation of 25 objects, cataloged in 5 amber tales.
Now - in a similar formula - the six separate chapters will consist of almost 200 objects.

Each of the thematic sections of the exhibition will be "islands":
1) Knowledge about amber (inclusions, examples of colors and sorts of amber, methods of its processing)
2) Quotes of nature (examples of jewelry exposing the natural, raw, unworked nature of amber)
3) Exclusive crafts (sculptures, premium jewelery, premium jewelery)
4) Innovative design (works of companies and people awarded in Mercurius Gedanensis competitions)
5) Contemporary art (selection of works whose essence is uniqueness, atypical materials, original techniques, etc.)
6) Fashion for amber (clothing accessories, jewelery from the show, etc.)

I can not wait, because the place is very beautiful, I had the opportunity to be a few times and from the curator's exhibition I know it will be a beautiful exhibition :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz