wtorek, 11 lipca 2017

Otwarcie wystawy Tradycja I innowacja, czyli jeden dzień z życia artysty

Wczoraj byłam na otwarciu wystawy Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja w Gdańsku.
Piękny dzień i naprawdę wspaniale przygotowana wystawa.
Dużo  przestrzeni, nowoczesna aranżacja , multimedialne prezentacje a  przede wszystkim ok 300 eksponatów do oglądania.
Światło przepuszcza kolejną opowieść w bryłkach - a każda z nich to  zupełnie inna historia do oglądania.
Polski bursztyn to naprawdę wspaniały materiał do tworzenia biżuterii.

Zwłaszcza tej współczesnej, nowatorskie metody, każdy z artystów swoją wrażliwością i doświadczeniem potrafił stworzyć unikalne dzieła.
Polscy projektanci już dawno pokazali, że bursztyn to fascynujący materiał do pracy.
Ja sama go bardzo polubiłam:)

Przed Wami kilka zdjęć z wystawy  oraz moje prace, które przygotowałam specjalnie z myślą o bursztynie.

Przed Wami dwa pierścienie oraz brosza, w której wykończeniem jest piasek z plaży.

P.S.
Kocham morze i bardzo cieszę się, że mogłam choć na moment przejść się jego brzegiem....

Zdjęcia z wystawy dzięki Muzeum Bursztynu oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska  fot.B.Kentzer


Więcej info o wystawie post poniżej

Gdansk, Sopot - one day from the life of the artist

Yesterday I was at the opening of the exhibition Baltic amber. Tradition and innovation in Gdansk.
Beautiful day and a really great exhibition.
There is space, modern arrangement, multimedia presentations and above all about 300 exhibits to watch.
Light transmits another story - each one is a completely different story to watch.
Polish baltic  amber is a really great material for making jewelry.

Especially this modern, innovative method, each artist with his sensitivity and experience was able to create unique works.
Polish designers have long shown that amber is a fascinating material for work.
I myself liked it very much :)

Before you take a few photos from the exhibition and my work, which I specially prepared for the amber.


In front of you two rings and a brochure, where the finish is sand from the beach.


More info about exhibition  -the post show below
P.S.
I love the sea and I am very glad that I could go to the shore for a moment ....

Photos from the exhibition thanks to the Amber Museum branch of the Historical Museum of the City of Gdansk fot.B.Kentzer

  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz