poniedziałek, 17 lipca 2017

Kropki, kropeczki, czyli letnie wariacje

Dziś przedstawiam mix prac powstałych w ostatnich tygodniach.
Kolor, letnie klimaty, trochę boho, a przede wszystkim nowe techniki i aranże.
Część zdjęć jest na czarnym tle nie bez przyczyny.
Zastosowałam różnego rodzaje specjalne folie, które są przeźroczyste mniej lub bardziej i na tym tle  lepiej je widać na zdjęciach.
Kulki są nowością, bo zrobiłam je sama-rozpracowuję nowe opcje, to pierwsze przykłady.
Wyszły bardzo fajnie - są bardzo lekkie :)
Kolczyki mają magiczne pyły diamentowe, w różnych tonach o bardzo delikatnym migoceniu :)
Przestrzeń, uśmiech i mnóstwo detali, to motyw przewodni dzisiejszego posta.
Pokazuję biżuterię codzienną, na specjalna okazję lub całkowicie surrealną, ale niezwykle wdzięczną w tworzeniu:).
Na koniec potężny wisior z dużymi  bryłami bursztynu bałtyckiego, gdzie też pojawiają się różnego rodzaju kuleczki;)
Kryształy "tkałam" na kawałku przeźroczystej plexi, która genialnie odbija światło.
Ten wisior brał udział w Gali AMBERLOOK na pokazie mody, stąd też dużo detali i niesamowicie mieniące  się kamienie.

Dots, dots, for summer variations

Today I present a mix of works created in recent weeks.
Color, summer atmosphere, a little boho, and above all new techniques and arrangements.
Part of the photo is on a black background for some reason.
I used different types of special transparencies that are more or less transparent and on this background they are better seen on the pictures.
Balls are new, because I did them myself - I'm working out new options, these are the first examples.
They came out very nice - they are very light :)
Earrings have magical diamond dust, in different tones with very delicate flickering :)
Space, smile and lots of details, is the theme of today's post.
I show jewelry everyday, for a special occasion or completely surreal, but extremely grateful to create :).
Finally, a powerful pendant with large lumps of Baltic amber, where there are also various types of balls;)
Crystals "weave" on a piece of transparent plexi, which brilliantly reflects light.
This pendant was taken at the AMBERLOOK Gala at the fashion show, hence a lot of details and amazingly shiny stones.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz